Comentarii Daniel si Apocalipsade Florin Laiu

Dragi cititori,

Tot ceea ce este omenesc este imperfect și perfectibil. Comentariile la Daniel și Apocalipsa expuse aici merită toată atenția. în același timp însă îmi fac datoria de a vă anunța că aceasta nu este forma completă și definitivă a comentariilor, ci una de popularizare. Pentru o expunere mai științifică și cu toată bibliografia necesară, vă așteptăm mai târziu aici, la aceeași adresă. Alte explicații mai puteți afla și utilizând forumul nostru.

Cu prețuire,

Autorul ( Florin Lăiu) .

Daniel
Generalități (autor, structura și tema cărții…)
Replica divină dată imperialismului…(Dan.2:29-45)
împărățiile fiare și împărăția umană a lui Dumnezeu…(cap.7)
Timpul exact al apariției lui Messia (prima venire). Marele jubileu al mântuirii (cap.9)
Viziunea cornului luciferic și a duratei misterioase (cap.8)
Ultimele explicații ale profeției, date de Mihael și Gabriel (cap.10-12) 

Apocalipsa
Introducere. Structura septipartită a Apocalipsei. Prolog
I. Christos și cele șapte biserici luminătoare
II. Mielul și cartea cu șapte peceti
III. Altarul și cele șapte trâmbițe îngerești
IV. Marea controversă. Conflictul final și victoria Bisericii .Semnul fiarei – 666. Statele Unite ale Americii în profeția din Apoc.13. Ultima invitație a Evangheliei veșnice…
V.Cele șapte urgii. Prostituata Babilon pedepsită și nunta cu Ierusalimul – capitala Impărăției Mielului 
VI.  Marea impărăție milenială și judecata universală
VII. Inoirea tuturor lucrurilor

Apocalipsa CBAZStraducere Christian Salcianu

Introducere
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4
Capitolul 5
Capitolul 6
Capitolul 7
Capitolul 8 – format PDF
Capitolul 9 – format PDF
Capitolul 10 – format PDF
Capitolul 11 – format PDF
Capitolul 12 – format PDF
Capitolul 13 – format PDF
Capitolul 14 – format PDF
Capitolul 15 – format PDF
Capitolul 16 – format PDF
Capitolul 17 – format PDF
Capitolul 18 – format PDF
Capitolul 19 – format PDF
Capitolul 20 – format PDF
Capitolul 21 – format PDF
Capitolul 22 – format PDF

 

Comentarii Danielde Octavian Cureteu

Profetul Daniel și cartea sa
Cartea lui Daniel – o solie pentru timpul nostru
Viitorul lumii descoperit printr-un vis
Cine este capul de aur?
Pe drumul marilor imperii mondiale
Impărăția veșnică și atotbiruitoare a lui Dumnezeu
O credință încercată prin foc.
Răsplătirile credinței
O imagine a lumii zilelor din urmă
O avertizare solemnă pentru timpul nostru
Cântărit, cântărit și găsit prea usor
Ultima noapte a Babilonului
Secretul vieții spirituale a lui Daniel
In groapa cu lei
O viziune a istoriei lumii
Să privim mai degrabă spre cer
Cornul cel mic în profeție
O viziune pentru poporul ales
Cine este cornul cel mic?
490 de ani de har
Vremea arătării lui Messia
Cu Iisus în Sanctuarul ceresc
Incheierea lucrării lui Christos în Sanctuar
Cine luptă pentru noi?
Niciodată cauza lui Dumnezeu nu e pierdută
Istoria, așa cum a scris-o Dumnezeu
In umbra împăratului de la Miază-Noapte
Ultima mare luptă
Cei ințelepți vor străluci
Care va fi sfârșitul acestor lucruri?

Comentarii Apocalipsade Octavian Cureteu

Apocalipsa – descoperirea lui Iisus Christos
Ferice de cine citește, ascultă și pazește
Tezaurul ascuns în Apocalipsa
O viziune de ansamblu
Apocalipsa – o galerie de tablouri profetice
Cuvinte de dedicație
O solie pentru toți cei de pe Patmos
Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului – Iisus Christos
Solie pentru o biserică pornită să se răcească
Solie pentru o biserică săracă și greu încercată
Solie pentru o biserică îngăduitoare cu păcatul (I)
Solie pentru o biserică îngăduitoare cu păcatul (II)
Solie pentru o biserică pe placul lumii (I)
Solie pentru o biserică pe placul lumii (II)
Solie pentru o biserică pe moarte
Solie pentru o biserică misionară (I)
Solie pentru o biserică misionară (II)
Solie pentru o biserică dezdustătoare (I)
Solie pentru o biserică dezgustătoare (II)
Viziunea tronului lui Dumnezeu
Viziunea cărții sigilate
Viziunea celor patru călăreți (I)
Viziunea celor patru călăreți (II)
Numai 144000 sigilați pentru cer
Pecetea aprobării divine
Șapte trâmbițe de avertizare pentru Biserică și lume
Soliile primelor patru trâmbițe
Soliile trambițelor din urmă
Un înger cu o cărticică deschisă (I)
Un înger cu o cărticică deschisă (II)
Măsurarea templului lui Dumnezeu
A șaptea trâmbiță anunță strâmtorare
Doua semne mari în cer
Războiul dintre femeie și balaur – Apoc.12
Cum pot recunoaște adevărata biserică a lui Dumnezeu ? – Apoc.12
Inamicul nr 1 al Bisericii – Fiara – Apoc.12
Cine este Fiara și cine i-a dat putere ?- Apoc.13
Alte semne de identificare a Fiarei – Apoc.13
O alta Fiară care iese din Pământ – Apoc.13
Semnul fiarei (666) și semnul lui Dumnezeu – Apoc.13
Care sunt urmașii Fiarei ? – Apoc.13
Care sunt urmașii Mielului ? – Apoc.14
Ultima solie a Cerului pentru o lume pierdută – Apoc.14
Ascultarea – dovada adevăratei închinări – Apoc.14
Marea sărbătoare a celor biruitori – Apoc.15
Cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu (I) – Apoc.16
Cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu (II) – Apoc.16
Lupta de la Armaghedon – Apoc.16
Ultimul potir al mâniei divine – Apoc.16
Mireasa Fiarei – o femeie destrăbălată – Apoc.17
Judecata divină asupra Babilonului – Apoc.17
A căzut, a căzut Babilonul cel Mare… – Apoc.17-18
Care sunt păcatele Babilonului ? – Apoc.18
Nunta Mielului – Apoc.19
O mie de ani fără ispite și Ispititor
Un cer nou și un pământ nou
Noul Ierusalim – cetatea celor mântuiți
Făgăduința revenirii lui Iisus Christos este sigură


Lasă un răspuns