1 Dariu a gasit cu cale sa puna peste împaratie o suta doua zeci de dregatori, cari trebuiau sa fie raspînditi în toata împaratia;
2 a pus în fruntea lor trei capetenii, în numarul carora era si Daniel. Dregatorii acestia aveau sa le dea socoteala, ca împaratul sa nu sufere nici o paguba.
3 Daniel însa întrecea pe toate aceste capetenii si pe dregatori, pentru ca în el era un duh înalt; si împaratul se gîndea sa-l puna peste toata împaratia.
4 Atunci capeteniile si dregatorii au cautat sa afle ceva asupra lui Daniel, ca sa-l pîrasca în ce privea treburile împaratiei. Dar n’au putut sa gaseasca nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentruca el era credincios, si nu se gasea nici o gresala la el si niciun lucru rau.
5 Atunci oamenii acestia au zis: ,,Nu vom gasi niciun cuvînt de plîngere împotriva acestui Daniel, afara numai daca am gasi vreunul în Legea Dumnezeului lui!„
6 Apoi aceste capetenii si dregatorii acestia s’au dus cu mare zarva la împarat, si i-au vorbit asa: ,,Sa traiesti vecinic, împarate Dariu!„
7 Toate capeteniile împaratiei, îngrijitorii, dregatorii, sfetnicii, si cîrmuitorii sînt de parere sa se dea o porunca împarateasca, însotita de o aspra oprire, care sa spuna ca oricine va înalta, în timp de trei zeci de zile, rugaciuni catre vreun dumnezeu sau catre vreun om, afara de tine, împarate, va fi aruncat în groapa cu lei.
8 Acum, împarate, întareste oprirea, si iscaleste porunca aceasta, pentru ca sa nu se poata schimba, dupa legea Mezilor si Persilor, care, odata data, ramîne neschimbata.„
9 In urma celor de mai sus, împaratul Dariu a scris porunca si oprirea.
10 Cînd a aflat Daniel ca s’a iscalit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odaii de sus erau deschise înspre Ierusalim, si de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga si lauda pe Dumnezeul lui, cum facea si mai înainte.
11 Atunci oamenii acestia au dat navala în casa, si au gasit pe Daniel rugîndu-se si chemînd pe Dumnezeul lui.
12 Apoi s’au înfatisat înaintea împaratului, si i-au zis cu privire la oprirea împarateasca: ,,N’ai scris tu o oprire, care spune ca oricine va înalta, timp de trei zeci de zile, rugaciuni vreunui dumnezeu sau vreunui om, afara de tine, împarate, sa fie aruncat în groapa cu lei? ,,Imparatul a raspuns: ,,Lucrul acesta este adevarat, dupa legea Mezilor si Persilor, care nu se poate schimba!„
13 Ei au luat din nou cuvîntul si au zis împaratului: ,,Daniel, unul din prinsii de razboi ai lui Iuda, nu tine deloc seama de tine, împarate, nici de oprirea pe care ai scris-o, si îsi face rugaciunea de trei ori pe zi!„


14 Imparatul s’a mîhnit foarte mult cînd a auzit lucrul acesta; s’a gîndit cum ar putea sa scape pe Daniel; si pîna la asfintitul soarelui s’a trudit sa-l scape.
 15 Dar oamenii aceia au staruit de împarat, si i-au zis: ,,Sa stii, împarate, ca, dupa legea Mezilor si Persilor, orice oprire sau orice porunca, întarita de împarat, nu se poate schimba!„
16 Atunci împaratul a poruncit sa aduca pe Daniel, si sa-l arunce în groapa cu lei. Imparatul a luat cuvîntul si a zis lui Daniel: ,,Dumnezeul tau, caruia necurmat îi slujesti, sa te scape!„
17 Au adus o piatra, si au pus-o la gura gropii. Împaratul a pecetluit-o cu inelul lui si cu inelul mai marilor lui, ca sa nu se schimbe nimic cu privire la Daniel.
18 Împaratul s’a întors apoi în palatul sau, a petrecut noaptea fara sa manînce, nu i s’a adus nicio tiitoare, si n’a putut sa doarma.
19 În revarsatul zorilor, însa, împaratul s’a sculat si s’a dus în graba la groapa cu lei.
20 Si apropiindu-se de groapa, a chemat pe Daniel cu un glas plîngator. Imparatul a luat cuvîntul, si a zis lui Daniel: ,,Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tau, caruia îi slujesti necurmat, sa te scape de lei?„
21 Si Daniel a zis împaratului: ,,Vecinic sa traiesti, împarate!
22 Dumnezeul meu a trimes pe îngerul Sau si a închis gura leilor, cari nu mi-au facut niciun rau, pentruca am fost gasit nevinovat înaintea Lui. Si nici înaintea ta, împarate, n’am facut nimic rau!„
23 Atunci împaratul s’a bucurat foarte mult, si a poruncit sa scoata pe Daniel din groapa. Daniel a fost scos din groapa, si nu s’a gasit nicio rana pe el, pentruca avusese încredere în Dumnezeul sau.
24 Împaratul a poruncit sa aduca pe oamenii aceia cari pîrîsera pe Daniel. Si au fost aruncati în groapa cu lei, ei, copiii lor si nevestele lor; si, pîna sa ajunga în fundul gropii, leii i-au si apucat si le-au farîmitat oasele.
25 Dupa aceea, împaratul Dariu a scris o scrisoare catre toate popoarele, catre toate neamurile, catre oamenii de toate limbile, cari locuiau în toata împaratia: ,,Pacea sa va fie data din belsug!
26 Poruncesc ca, în toata întinderea împaratiei mele, oamenii sa se teama si sa se înfricoseze de Dumnezeul lui Daniel. Caci El este Dumnezeul cel viu, si El dainuieste vecinic; împaratia Lui nu se va nimici niciodata, si stapînirea Lui nu va avea sfîrsit.
27 El izbaveste si mîntuieste, El face semne si minuni în ceruri si pe pamînt. El a izbavit pe Daniel din ghirele leilor!„
28 Daniel a dus-o bine supt domnia lui Dariu si supt domnia lui Cir, Persanul.

Daniel 6