Aceasta este sectiunea centrala a Apocalipsei, în care sunt cuprinse profetiile cele mai actuale, într-un cadru al marii lupte dintre bine si rau începuta în cer si încheiata aici pe pamânt, prin Biruinta lui Iisus si a celor ce sunt cu El. Sectiunea aceasta se poate împarti în sapte scene:

1. Femeia cereasca, Copilul ceresc si balaurul ceresc (12:1-6) vamii.
2. Razboi în cer (12:7-12)
3. Urmarirea femeii si a urmasilor ei pe pamânt (12:13-17)
4. Fiara Antichrist iesita din mare (13:1-10)
5. Fiara pseudoprofet iesita din pamânt (13:11-18)


6. Triumful celor 144.000 cu Christos (14:1-5)
7. Cei trei îngeri si recolta lumii (14:6-20)

       Se poate împarti acest ultim pasaj în doua, de la v. 14, numarând astfel 8 scene în total. O alta împartire posibila ar fi urmatoarea:
A. Trinitatea iadului (balaurul, fiara si profetul fals) împotriva lui Christos si a Bisericii (cap. 12-13)
B. Triumful Bisericii (14:1-5 scena intermediara).
A’. întreita Evanghelie vesnica si cele doua recolte la venirea lui Christos (14:6-20).


       De dragul simplitatii vom alege aici ultima schema.


Monstruoasa coalitie — trinitatea iadului: balaurul, fiara si falsul profet (cap 12-13)


     Vrajmasia dintre Sarpe si Femeie (cap. 12). Este usor de observat in spatele acestei viziuni, pasajul din Gen.3:15. Dar exista si alte teme subordonate.
     Femeia si balaurul
Femeia cereasca este un simbol al Bisericii, dar nu al unei organizatii istorice din trecut sau din prezent. Ea reprezinta pe adevaratul Israel al lui Dumnezeu, Biserica celor scrisi în cer (Ev. 12:23). Este Biserica legamântului vesnic. Ea cuprinde pe credinciosii evrei sau neevrei dinainte de Christos si din era crestina. Ea este mama lui Iisus (v.5) dar si biserica persecutata dupa înaltarea Lui (v. 6.13). Identitatea spirituala si nu pamânteasca a acestei Biserici este subliniata de Iisus în Mat. 12:46-50, Lc 8:21. Descrierea ei aminteste de pasajul din Cânt 6;4.10. si de Gen.7:9 (visul lui Iosif, care reprezenta familia lui Israel). Ea este toata lumina acestei lumi, lumina de zi si de noapte, constelatie calauzitoare în noaptea lumii. Slava cu care este îmbracata este cea pierduta în Eden si recâstigata prin Christos (Dan. 12:3, Mat 13:43). Pozitia femeii, imaginata ca stând pe scaunul de nastere, având luna ca piedestal si o diadema de 12 stele pe cap (vezi cap.21:12.14), este o magnifica subliniere a adevaratei ei origini împaratesti. Ea este vazuta în (pe) cer si înconjurata de simboluri ceresti pentru a arata statutul ei înaintea lui Dumnezeu. Dar este posibil ca aici sa vedem mai mult. Daca îngerii numesc pe luptatorii spirituali de pe pamânt „fratii nostri” (v.10), si daca ura balaurului contra ei începe în cer, n-ar ¦ 6 ¦ fi imposibil sa vedem în aceasta femeie un simbol care sa cuprinda nu numai pe acei cetateni ai cerului care sunt în peregrinaj pe pamânt, ci si pe aceia care locuiesc în cer: Moise, Ilie, Enoh, cei 24 de prezbiteri si toti îngerii si toate fiintele inteligente care sunt de partea lui Dumnezeu, îngerii sunt frati si colaboratori ai colaboratori ai credinciosilor (Apoc. 19:10). Daca balaurul reprezinta atât pe Satan cât si puterile pamântesti prin care lucreaza, n-ar fi de mirare ca femeia sa reprezinte toata ostirea care este de partea lui Dumnezeu.
       Chinurile nasterii s-au împlinit în istorie prin necazurile crescânde întâmpinate de poporul lui Dumnezeu pâna la nasterea lui Iisus.
       Dragonul ceresc (v.3-4). Acest balaur monstruos care este numit si sarpe (v.lS), este clar indicat ca simbol al lui Satan (v.9). Acest simbol complex (deoarece prin capetele si coarnele lui reprezinta si împaratiile lumii), apare în VT ca personificare a neamurilor vrajmase (Ps.87:4, Is.51:9). El se numeste în ebraica tanin sau liwiathan, dupa modelul reptilelor gigantice create de Dumnezeu (Gen. 1:21, în ebr. „balaurii cei mari„, Ps 104:26, 148:7, Iov 41), si dupa modelul dragonului cu sapte capete Lawthan din mitologia canaanita. In greceste este numit drakon, în latina draco, de unde vine cuvântul „drac”.
       In mitologia greaca apare sub numele de hydra având mai multe capete. In basmele românilor apare ca balaur cu mai multe capete sau ca zmeu (cuvânt slav care înseamna balaur). La toate popoarele pagâne, balaurul sau sarpele ocupa un loc central în mitologie sau ca simbol viu. Este simbol al binelui si al raului, al stiintei… în special este simbolul oracolului necromantic (consultarea mortilor, spiritismul antic). Sarpele era adorat la babilonieni, egipteni, pergamenieni. La greci exista vestitul oracol din Delfi, unde o profeteasa-medium, numita Pythia, tinea în sanctuar un sarpe piton. La daco-romani, sarpele este simbolul spiritelor stramosilor. El apare si ca balaur la romani si la daci.Îl întâlnim apoi la indieni, azteci (Quetzalcoatl – sarpele cu pene) si incasi, la chinezi, japonezi, persi, scandinavi etc. Între sectele gnostice din antichitatea crestina, existau si unele în mod direct sataniste: ofitii (naasenii, serparii), adorau sarpele din Geneza 3,
recunoscând în el pe Cain si pe Iuda. Este interesant ca termenul ebraic nahas înseamna si sarpe si vrajitor, iar – saraf (serafim) apare ca un atribut al serpilor care au muscat pe israeliti ( [serpi] arzatori, înfocati).
        Culoarea rosie reprezinta foc si sânge—ucidere. „
El de la început este ucigas„. Sapte capete încoronate reprezinta, mai întâi, dezbinare, anarhie, diversificarea si desavârsirea raului în spatiu si timp (Prov.28:2, 6:16-19, 26:24-26, Lc 8:2, 11:26, Deut 7:1). Pe fiecare cap poarta o diadema regala, aratând ca el este domnul lumii acesteia (Ioan 14:30, Lc 4:6, 2 Cor 4:4), 1loan 5:19). Textul din Apoc. 17:9-12 ne învata ca aceste puteri trebuie întelese nu numai ca simbol al tuturor puterilor lumii, – ca si în cazul celor 7 biserici -, ca o succesiune cronologica. Pentru identitatea acestor sapte puteri profetico-istorice vezi explicatiile de la cap. 17:3.9-12.
        Stelele atrase de balaur sunt îngerii pe care i-a înselat (v.4.7.9). Diavolul are numai doua metode de convingere pe care le folosesc toate puterile si toti indivizii inspirati de el:
violenta (constrângerea, amenintarea cu moartea, tortura) si minciuna (amagire, diplomatie, farmec, aparenta rationala). Acestea sunt simbolizate prin culoarea rosie si prin coada. El este de la început un ucigas si un mincinos.
       Prin ispitele sale continue si prin puterile lumesti inspirate de el, Satan a luptat contra poporului lui Dumnezeu. Si el a asteptat Copilul, l-a pândit în fiecare generatie. Prin Egipt, el a încercat sa anihileze natiunea israelita, sa ucida pe orice baiat. Asiria a invadat tara si a cucerit cea mai mare parte din ea, a luat în robie pe Israel si a încercat sa doboare dinastia davidica. Babilonul a distrus si Ierusalimul si templul si a detronat dinastia lui David; a deportat poporul, transformându-l în sclavi. Persii au încercat sa stearga de pe pamânt pe iudeii din imperiu, pe timpul lui Haman. Grecii au fost cei mai îndrazneti persecutori pe timpul lui Antioh Epifanes, apoi au venit romanii. Irod cel Mare, care era un edomit, un om al Romei, desi juca rolul de rege iudeu, când a auzit de nasterea unui posibil Messia, a dat ordin sa fie ucisi toti pruncii de
sex barbatesc… Observati si adversitatea interna fata de linia genealogica a lui Messia (1 Sam 19:9-10, 2 Împ 11:1-3). Dar niciodata aceasta adversitate n-a fost mai mare decât în timpulvietii lui Iisus. În toate acestea se poate observa insistenta diavolului de a împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu si de a însela sau distruge pe Israel. Preocuparea lui Satan fata de Copilul care urma sa se nasca este de înteles daca citim v.5. Messia, ca împarat si judecator suprem, avea sa aduca pedeapsa asupra tuturor vrajmasilor lui Dumnezeu si ai poporului Lui (Ps 2:9, Apoc 19:15).
       Referitor la identitatea Copilului nu exista nici un dubiu. Înca din timpul lui Hipolit si al lui Victorinus, teologii crestini au înteles ca este vorba despre Iisus Christos.
       Refugiul adevaratului Israel. Pustia este „locul ei [al Bisericii]” în lume (v.14), un „loc pregatit de Dumnezeu„. Observati aici tipul Ilie care este prezent si în cap. 11 împreuna cu perioada de 1260 zile.
       Razboi în cer. Scenele din v.7-9 explica originea conflictului. Copilul nu este un oarecare rege evreu, este întruparea Fiului lui Dumnezeu, numit în VT îngerul Domnului sau Michael, comandantul suprem al tuturor îngerilor (Arhanghelul. Vezi si cele de la Dan. 10 si 12). V.17 care reprezinta culminatia razboiului în faza pamânteasca, ne sugereaza tintele adversitatii lui Satan: legea lui Dumnezeu si pozitia lui Christos. Natura acestui razboi cosmic este, în esenta, spirituala, fara sa ne miram ca prezenta diavolului ar putea implica momente mai tari. Descriind ceea ce i se aratase într-o viziune, Ellen White spune:
„…Atunci Satan a aratat triumfator catre simpatizantii lui – care cuprindeau aproape jumatate dintre îngerii cerului – si a exclamat: «Acestia sunt cu mine! Vrei sa-i izgonesti si pe acestia si sa faci un atât de mare gol în cer?». Apoi a declarat ca este pregatit sa reziste autoritatii lui Christos si sa-si apere locul în ceruri prin forta; forta contra forta… Atunci a avut loc un razboi în cer. Fiul lui Dumnezeu, Printul cerului, împreuna cu îngerii Sai loiali, s-au îngajat în conflict cu Arhirebelul si cu cei ce i se alaturasera. Fiul lui Dumnezeu împreuna cu îngerii credinciosi si loiali au învins, iar Satan împreuna cu simpatizantii lui au fost alungati din cer.” (The Story of Redemption, p. 18-19).
       Prin rebeliunea lor nebuneasca, nerusinata si ingrata, prin respingerea împacarii si staruinta în razvratire, aceste fiinte extraterestre rebele si-au sigilat soarta (Mat.25:41). Respingând autoritatea Domnului cerului si a legii Lui, ei au respins cetatenia cerului, au parasit cerul. În Iuda 6 ni se spune ca acesti îngeri se facusera vinovati de faptul ca nu-si pastrasera slujbele date, ci îsi parasisera caminul ceresc, alegând autoritatea lui Lucifer. Prin mândrie a cazut Lucifer „
ca un fulger din cer” (Prov 16:18, Lc 10:18) devenind „dumnezeul lumii acesteia” (2 Cor 4:4, Ioan 14:30) dupa ce a atras de partea lui si pe protoparintii omenirii (v. 9 face aluzie la Gen. 3).
       Termenul grecesc diabolos înseamna dezbinator, calomniator, acuzator, bârfitor, adversar, un invidios care instiga la ura. În limba ebraica se numeste Satan si are în primul rând sensul de împotrivitor, adversar, potrivnic. Aceste cuvinte nu se aplica în textul original numai diavolului, ci si unor oameni. Ele sunt cuvinte obisnuite (2 Tim 3:3 diaboloi = clevetitori; Num 22:22.32 – Domnul se aseaza ca împotrivitor – satan în calea lui Balaam).
       Aruncarea pe pamânt a lui Satan nu este în momentul alungarii din cer, deoarece cântarea îngerilor din v. 10-11 ne spune ca pâna la aceasta aruncare a lui Satan pe pamânt el acuza pe credinciosii pamânteni înaintea lui Dumnezeu. Stim ca el facea acest lucru pe timpul lui Iov, pe timpul lui Moise si pe timpul lui Zaharia (Iov 1 si 2, Iuda 9, Zah 3:1-4). Ceea ce a determinat sfatul veghetorilor ceresti sa nu mai permita lui Lucifer accesul la cer a fost Crucea de pe Calvar.
Crucea care fost instrumentul înaltarii Domnului Christos a fost în acelasi timp instrumentul aruncarii la pamânt a lui Lucifer (Ioan 3:14, 8:28, 12:31-32, 16:11). În cest mod, îngerii rasculati au fost „aruncati în Tartar, în lanturile întunericului” (2 Petru 2:4 dupa textul grecesc, Iuda 6), ceea ce simbolizeaza o conditie de arest pâna la încheierea judecatii, o restrângere a libertatii, fata de care ei protesteaza (Mat 8:29-32, Mc 5:9-10, Le 8:31). Abisul si Tartarul sunt expresii împrumutate din mitologia populara (asa cum a împrumutat Iisus limbajul din Lc 16:19-31 !) pentru a desemna „întemnitarealui Satan pe aceasta planeta a rebelilor. Biblia spune clar ca a fost aruncat din cer si ca aceasta este o calamitate pentru „pamânt si mare” (v.9). Prin urmare el nu se afla înlantuit într-un infern subteran, ci este destul de liber pe pamânt daca este vai de lumea aceasta si daca este numit „dumnezeul veacului acestuia”. Temnita în care este aruncat Diavolul cu îngerii lui este lumea noastra (Apoc 18:2, 1 Petru 3:19-20, Is 42:6.7. 21-22.). El este „domnul puterii vazduhului” (Ef 2:2) demonii lui cei din Tartar locuiesc în atmosfera lumii noastre (Ef 6:12). Daca diavolul ar fi într-un iad real subteran, n-ar mai fi iad pe pamânt, iar crestinul n-ar avea de luptat cu el (Iacov 4:7, 1 Petru 5:8).
       Aruncarea pe pamânt a demonilor si pedepsirea lor are mai multe faze:
1.Excluderea din cer în urma razvratirii si nepocaintei,
2. Localizarea lor pe pamânt în urma înselarii primilor oameni,
3.Înfrângerea completa si interzicerea accesului la cer ca reprezentant al lumii, în urma Jertfei lui Iisus Christos, 4.Restrângerea totala a libertatii asupra oricarui om prin rapirea sfintilor la cer si prin nimicirea pacatosilor, la revenirea lui Iisus, când pamântul devine „pustiu si gol” – un abis (Apoc 20:1,
5 . Judecarea lor în timpul mileniului (în cer, 1 Cor 6:3). Se pare ca abia la revenirea lui Iisus este oprit definitiv si total accesul lui Satan în alte lumi (vezi Ef. 6:12 si Exp& Viz p. 261).

6. Pedepsirea lor în focul divin al mortii a doua împreuna cu toti supusii lor pamânteni (Apoc 20:4-10.14).
       „Strigatul de pe cruce «S-a sfârsit!» a fost sentinta de moarte a lui Satan. Marea lupta s-a încheiat atunci, desfiintarea finala a pacatului ramânând astfel asigurata în mod definitiv.” (Marea Lupta 455.644-650)Cântarea de sabat a mântuirii (v. 10-12)


                                In sabatul care a urmat imediat mortii lui Iisus, în timp ce discipolii stateau ascunsi, tristi si descurajati, în timp ce vrajmasii pregateau funii, sigilii si garzi pentru mormântul lui Iisus, Cerul era în sarbatoare, asteptând învierea Mântuitorului. Acest imn ceresc în care pâna si îngerii lauda pe Dumnezeu ca obiecte ale salvarii, fiind scapati de prezenta rebelilor, este exact centrul Apocalipsei, pasajul central din sectiunea centrala. Versetul 11 care, la începutul acestui comentariu, a fost ales ca verset cheie, deoarece rezuma tema cartii, este asezat la mijlocul Apocalipsei. Putem numara 206 de versete înainte si 208 versete dupa acesta. Diferenta este lipsita de importanta daca stim ca divizarea Bibliei în versete este arbitrara si conventionala. (Ca simplu cercetator al Apocalipsei am ales Apoc 12:11 drept cheie a cartii, cu 11 ani înainte de a fi informat de faptul ca el reprezinta si mijlocul literar al Apocalipsei). Ceea ce este si mai important, aici avem cheia biruintei noastre, în biruinta Domnului nostru. Prin sângele Mielului si prin marturisirea Lui cu orice pret, chiar cu pretul vietii. Marturisirea gurii întareste credinta proprie si inspira altora credinta. Acest pasaj ne învata ca si celor dinainte de Cruce le-a fost data biruinta si salvarea, pe temeiul aceleiasi Jertfe, ca

aceasta Biserica cuprinde pe credinciosii dinainte de Christos si chiar pe locuitorii cerului (Ef. 1:10).
         Putina vreme, de la Calvar la al doilea Advent (v.12). Aici este descrisa acea turbare specifica diavolului, care totusi nu-i ia mintile. Spre deosebire de multi crestini, el a înteles foarte bine ca sângele lui Iisus i-a smuls împaratia si ca din acel moment sunt pregatite toate conditiile pentru venirea judecatii si împaratiei lui Christos. Si Iisus si apostolii aratasera ca timpul Revenirii (eveniment numit în crestinatatea rasariteana Parusia si în cea occidentala Advent) este conditionat de evanghelizarea lumii si pregatirea Bisericii (Mat 24:14.36, 2 Petru 3:11-12). Se pare ca Satan a înteles acest aspect conditionat al timpului revenirii lui Iisus {Mat. 16:28 si 24:34.) si s-a apucat de treaba, în timp ce crestinii au ramas în expectativa, apoi au gasit alt sens istoriei: o venire spirituala a lui Christos, o împaratie a Lui pe pamânt prin Biserica, etc. Îmi pot imagina ca Diavolul studiaza Apocalipsa cu mai mare zel si interes decât o fac crestinii. Pentru el este o chestiune de viata si de moarte. El crede profetiile „si se înfioara” (Iac 2:19, Mc 5:7-10). Ca urmare,
manifestarile lui în era crestina au fost mai subtile si mai teribile decât înainte de Cruce


Urmarirea femeii (v. 13-14)

    Urmarirea femeii reprezinta ispitire si persecutie (2 Cor 11:3-4.14-15, 1 Cor 15:9). Prin legalismul iudaizant si prin influente pagâne, prin gnosticism, prin erezii si prin compromisurile facute cu pagânismul dupa ce Biserica devine partenera politica a Imperiului, Satan a reusit sa corupa crestinatatea mai mult decât prin persecutiile iudaice, romane sau barbare. Cel mai grozav timp a fost acela al dominatiei Antichristului papal, cei 1260 de ani sau 1290 de ani (vezi Dan. 12) între 508/538—1798, în care timp, acelasi spirit care controlase Roma cezarilor, s-a instaurat în lumea crestina, dându-se drept Spiritul lui Christos. Exista câteva tipuri biblice care stau în spatele acestei imagini a refugiului femeii ceresti în pustie: Israel iesind din Egipt, urmarit de balaurul faraonic, este hranit de Dumnezeu cu mana si „purtat pe aripi de vultur„(Deut 32:10-12) în timp de 42 de stationari; Ilie se refugiaza în pustie dinaintea regalitatii israelite apostate, unde este hranit de Dumnezeu, durata secetei fiind de trei vremi (ani) si jumatate; în timpul persecutiei lui Antioh Epifanes, multi hasidimi s-au retras în pustie (Ev 11:37-38). Refugierea în locuri mai greu accesibile sau mai ferite de privirile idolatrilor a fost o practica obisnuita a Bisericii în era crestina. Dar, evident, nu se poate vorbidespre o retragere fizica a Bisericii spirituale (sau chiar a unei

biserici istorice) pentru 1260 ani într-o pustie reala. Toate elementele din acest tablou sunt simbolice. Pustia este starea de restriste, de strâmtorare si de peregrinaj a Bisericii în lume, analoga purtarii de sac din cap.11.
 
       Adevaratii credinciosi ai lui Dumnezeu din acea perioada puteau fi gasiti printre vechile biserici înca nesupuse Romei (culdeii sau iro-scotienii din Irlanda, stramosii valdenzilor din nordul Italiei) printre albigenzi, valdenzi, pasagini, lollarzi, husiti, fratii moravi, sabatarieni; în bisericile Reformei (luterani, reformati, anglicani), printre radicalii protestantismului (anabaptisti, mennoniti, baptisti, sabatarieni, independenti), printre miscarile de tip pietist (pietisti, hernhutieni, fratii germani si moravi, metodisti). Dar nu putini credinciosi au existat în bisericile rasaritene separate de multa vreme (printre nestorieni si monofiziti, printre crestinii lui Toma din India si etiopieni). Deasemenea au existat crestini constiinciosi din sânul Bisericii Romane care au fost persecutati de propria Biserica, de pagâni sau de falsi protestanti. Acelasi lucru se poate spune despre bisericile ortodoxe, despre evrei sau despre sectele pauliciene, bogomile si catare


Atacuri indirecte ale Romei (v. 15-16).

     Râul de apa varsat de balaur (fiind, mai degraba, o varsatura acida si plina de fiere) se poate referi la toate expeditiile armate si misiunile „evanghelistice” trimise de Roma împotriva coloniilor de credinciosi necatolici. Bizantul – Noua Roma – si Armenia crestina au facut la fel cu paulicienii si ierizii. Râurile de apa reprezinta, de
regula, ostiri (Is 59:19, Dan 11:10.22). Zeci si sute de mii de oameni nevinovati au pierit în ocazii repetate, însumând în final cifre incredibile.
        Imperiul si Biserica apostata s-au folosit de sabia francilor si a bizantinilor împotriva ereticilor arieni, apoi Roma a trimis hoardele anglo-saxone împotriva vechilor crestini britanici (culdei) . Acelasi diavol a trimis ordine calugaresti care sa converteasca pe rataciti, sau daca nu, sa-i dea la pierzare. Au fost initiate inchizitii si cruciade împotriva valdenzilor si albigenzilor, au fost trimise armate împotriva husitilor si, dupa Reforma lui Luther, Roma conduce actiunile continue ale Contrareformei, trimitând râuri de iezuiti cu aparenta de sfinti si cu inima de sarpe, în toata Europa si în toata lumea, pentru a controla si pune la punct problema protestantismului si a oricarei opozitii. Dragonadele, acele expeditii militare ale dragonilor francezi pentru „convertirea” hughenotilor, cum ar putea

 fi întelese decât ca actiuni ale dragonului? Este o minune ca dupa secole de urmarire si pustiire, crestinismul curat a ramas înca viu.
        Dar pamântul a dat ajutor femeii. Aici se vede o reactie naturala fata de aceste persecutii. Aceasta prapastie care apare ca o falie creata de un cutremur teribil, aceasta pedeapsa ce aminteste de soarta lui Core care voia sa fie pontif în locul lui Aron (Num 16:32), poate reprezenta Revolutia Franceza si revolutiile care au urmat. Toate acestea au fost îngaduite de Dumnezeu care a permis secularismului si ateismului sa umileasca Biserica apostata, ca sa creeze un timp de libertate pentru poporul Lui.         Întelegerea traditionala mostenita de la pionierii nostri este ca pamântul din acest verset reprezinta continentul american, ca si în cap. 13:11. Descoperirea unor pamânturi peste ocean si aparitia Statelor Unite cu libertatile caracteristice, crearea acestui camin permanent si refugiu al celor persecutati, a fost un ajutor pentru Biserica. Interpretarea este la fel de potrivita, doar ca nu explica în ce mod aceasta descoperire a Americii si crearea unei democratii autentice a reprezentat o înghitire a râului draconic. În interpretarea traditionala, râul reprezinta învataturi, dar nu este usor de vazut în ce fel descoperirea Americii sau aparitia SUA cu acea Constitutie unica a înghitit învataturile balaurului. Realitatea istorica este ca balaurul se simte la el acasa si în Statele Unite.
       Semnificatia acestui verset, totusi, necesita un studiu mai aprofundat. O alta interpretare posibila ar fi si aceea ca, dupa ce Satan n-a reusit sa distruga Biserica prin persecutiile medievale, acelea fiind mai degraba o conditie de pastrare a curatiei Bisericii (pustia = locul ei !), a încercat s-o distruga prin râurile înveninate ale secularismului si ateismului modern, în special prin comunism. Dar Dumnezeu a permis ca valul ateismului sa fie înghitit în revolutiile anticomuniste desfasurate în zilele noastreUltimul atac al balaurului (12:17)


     Mânia balaurului este aceeasi furie descrisa în v.12, cu aceeasi motivatie. Razboiul este cel început în cer (v. 7), desfasurat în timpul Evului Mediu (Dan. 7:25) si, în ultima faza, cel descris în Apoc 13:7, 16:14, 17:14. Capitolul 13 descrie în detaliu, modul în care va actiona balaurul prin intermediul puterilor politico-religioase pamântesti. În timpul sfârsitului (dupa anul 1798), Biserica spirituala, universala a lui Dumnezeu este înca prezenta. Satan a urmarit aceasta biserica, mai întâi pentru a nimici pe Messia, iar dupa înaltarea lui Messia, tinta atacului a fost Biserica. Acum, tinta atacului sunt ultimii reprezentanti ai Bisericii, ultima generatie de credinciosi. „Samânta femeii” (în ebr. zera – samânta = urmas, urmasi, posteritate) este Messia care trebuia sa zdrobeasca capul sarpelui (Gen 3:15), dar exista si o ramasita a urmasilor Femeii apocaliptice care au rolul de a birui pe balaur în felul în care a biruit Iisus. Ei sunt adevaratii crestini romani (Rom 16:20): biruitorii din Laodicea (Apoc 3:21).
       Poruncile lui Dumnezeu si marturia lui Iisus. „
Legea si marturia” reprezinta un standard sigur, în opozitie cu oracolele spiritiste (îs. 8:16-20) . Aceasta profetie se aplica la Biserica Adventista dupa 1844, deoarece ambele semne distinctive – recunoasterea tuturor celor zece porunci si prezenta Spiritului (darului, charismei) profetiei, care este o marturie din partea lui Iisus (Apoc 19:10, 22:9) – se manifesta într-un mod unic în teologia si viata adventistilor: prin respectarea poruncii a patra, printr-o viata crestina distinsa si prin manifestarile darului supranatural al profetizarii. În ce priveste acest dar, Biblia nu spune ca este dat fiecarui membrual Bisericii, ci este daruit Bisericii prin aceea ca este dat unor persoane alese de Spiritul Sfânt. Noi recunoastem unele manifestari profetice sporadice în redesteptarile adventiste dintre anii 1840-1844, în persoane ca americanii William Foy si Hazen Foss, si în acea „epidemie a predicarii” (cum a numit-o presa timpului) aparuta printre adolescentii pietisti din Suedia. Dar într-un mod permanent si,


cuprinzând mai multe daruri decât al profetiei, noi am fost martori ai vietii si ai activitattii unice a Ellenei Gould Harmon-White (1827-1915) singura persoana dintre adventisti careia noi i-am recunoscut autoritatea profetica (desi n-au lipsit alti candidati, chiar din rândurile noastre ! – Mat 7:15-20). Biblia arata ca Dumnezeu a dat Bisericii diverse daruri si ca, între altele, acest dar este cel mai important; el va fi necesar si în zilele sfârsitului (Ioan 15:26-27, Ef 4:11-15, 1 Cor 1:6-8, 14:1.3, Fapt 2:16-18.39, Ioan 16:12-15). Noi credem ca scrierile ei împlinesc astazi acest rol, si ca împlinirea completa a acestei profetii, atât în ce priveste „pazirea poruncilor lui Dumnezeu” cât si prezenta vie a „marturiei lui Iisus” în Biserica se va manifesta în timpul revarsarii „ploii târzii” a Spiritului Sfânt (Fapte 2:15-18. 37-39. Apoc 18:1), dupa ce va fi îndepartat „blestemul” starii laodiceene (asa cum îl numeste E.G.White).
       AZS (adventistii de ziua a saptea) nu socotesc scrierile E.G.White ca fiind canonice (ca o adaugire la Biblie sau ca un standard universal egal cu Biblia) sau inerante (lipsite de greseli omenesti). Dar ele sunt mesaje ale lui Dumnezeu, la fel de divine ca si ale scriitorilor Bibliei. Totusi, ele sunt, asa cum spunea însasi Ellen White, „o mai mica lumina care sa ne calauzeasca la lumina mai mare a Bibliei„. Scrierile ei, atât cele adresate Bisericii cât si cele adresate tuturor crestinilor sau lumii, înalta în mod unic persoana si caracterul lui Iisus în tot ce ele învata. Ele sunt printre cele mai raspândite carti din lume si multi s-au întors la Dumnezeu si la Biblie, citindu-le.
       Aceasta profetie despre ramasita Bisericii (sau Biserica-Ramasita) nu s-a împlinit, totusi, în profunda si directa ei semnificatie. Aici este vazuta ultima generatie a biruitorilor, despre care se va vorbi în cap. 14:1-5.12. AZS au crezut întotdeauna ca ei sunt ultima generatie, si aceasta conceptie este corecta, dar nu trebuie sa uitam ca „sfârsitul timpului sfârsitului” este conditionat (vezi explicatia de la v. 12).Apoi [balaurul] s-a asezat pe nisipul marii (13:1 a)

       Textul grecesc ar trebui tradus mai degraba cu „s-a asezat” decât cu „m-am asezat„. În acest caz, propozitia continua versetul
anterior: „Balaurul….s-a dus sa se razboiasca apoi s-a asezat pe nisipul marii”. Editiile actuale grecesti chiar ataseaza aceasta propozitie la 12:17. Nu stim daca se intentioneaza o aplicatie simbolica a acestei expresii, dar Ioan

îl vede în viziune pe balaur asezându-se pe plaja Mediteranei, asteptând sa încredinteze fiarei autoritatea lui si misiunea de a înfrânge pe aceia care au fost desemnati de cer sa zdrobeasca capul sarpelui…


Am vazut ridicându-se din mare o fiara (13:1-2).

       Descrierea fiarei are asemanari esentiale cu balaurul. Aceleasi sapte capete si zece coarne. Trebuie sa fim consecventi si sa recunoastem aceeasi identitate a acestor puteri, indiferent daca este vorba de balaur, de fiara din cap. 13 sau de cea din cap. 17. Descrierea fiarei, în care se combina aspecte ale celor patru fiare din Dan.7, ne obliga sa observam aici aceleasi puteri istorice în cele sapte caiete. Balaurul avea câte o coroana pe fiecare cap, subliniind astfel ce era esential în toate (satanismul si pagânismul puterilor lumesti), dar nu avea coroane pe coarne. Fiara, în schimb, nu are nici un cap încoronat, ci poarta zece coroane pe cele zece coarne. Deoarece în Daniel 7 cele zece coarne apar pe capul roman, si aceeasi fiara reprezinta Roma în toate fazele ei (pagâna si crestina, unitara si divizata), nu este cazul sa numaram aici un cap roman pagân si un alt cap papal. Ba înca unii numara înca un cap ca simbol al papalitatii reînviate în timpurile noastre. Însa comparatia cu Daniel 7 este suficient de clara si Romei (pagâna si crestina, republicana si imperiala, romana si barbara, junghiata si vindecata) îi ajunge un cap: principalul cap al fiarei—”fiara”.
        Prezenta celor zece coarne încoronate arata ca, spre deosebire de balaur, care reprezinta controlul lui Satan asupra tuturor împaratiilor lumii, fiara aceasta reprezinta acea putere care detine controlul în timpul existentei statelor crestine. Celelalte sase capete sunt prezente numai pentru a arata legatura organica, înrudirea spirituala dintre puterile istorice ale lumii (ca si în cazul chipului din Dan.2) si pentru a sugera ca aceasta fiara este o reflectare a imaginii balaurului. Complexitatea simbolului si aparenta confuzie a identitatii balaurului si fiarei sunt intentionate. Ei sunt doi si totusi unul singur. Ei sunt o parodie a unitatii dintre Dumnezeu Tatal si Dumnezeu Fiul. Toti interpretii crestini antici au aratat ca aceasta fiara este Antichristul din Dan.7. Or Antichrist este Diavolul însusi, dar si „
omul faradelegii” care este chipul si asemanarea sa (lloan 2:18, 5:19-2). Christos este Adevarul (Ioan 14:6) iar Antichrist este Minciuna personificata (2 Tes 2:11-12). Dupa cum Tatal a dat Fiului toata autoritatea Sa, tot astfel si Satan, tatal minciunii si-a ales un reprezentant pamântesc cu influenta mondiala care sa-l reprezinte în toata subtilitatea si stralucirea lui, în toata îndrazneala rebeliunii lui si a pretentiilor de înlocuitor al lui Christos.
       
Acest Antichrist roman este, în mod sigur un crestin, deoarece apare ca rezultat al unei decaderi în Biserica (2 Tes 2:3, 1 Ioan 2:19) si se numeste „fiul pierzarii„. Acest titlu funest mai este dat în Scriptura numai lui Iuda Iscariotul, apostolul politician care l-a vândut pe Mântuitorul lumii pentru treizeci de arginti (Ioan 17:12). Iuda vânzatorul nu este altcineva decât un apostol în care a intrat Satana chiar la masa euharistica (Ioan 13:27). Este posibila aici si o comparatie cu Cain. Acesta era fratele mai mare al lui Abel, deci avea dreptul de întâi-nascut (patriarh = preot, profet si print). Si-a ucis fratele din invidie si ura. Singura controversa dintre cei doi a fost cu privire la sensul si forma închinarii. Pacatul uciderii pândea ca o fiara la usa inimii lui Cain si el ar fi putut sa-l tina afara, prin puterea lui Dumnezeu (Gen 4:7), dar fiara a fost lasata sa intre si a luat controlul asupra întregii fiinte, facând din fratele mai mare, o fiara care l-a ucis pe Abel (tipul tuturor martirilor). Cain a primit si el un semn care aminteste de harul lui Dumnezeu dar si de crima lui de care nu s-a pocait.
       Obiectiile aduse prin texte ca acelea din 1 Ioan 2:22-23 si 4:2-3 nu pot fi acceptate. Este adevarat ca episcopii Romei au fost chiar primii în a recunoaste divinitatea si umanitatea lui Iisus, ca teologia romana este, în esenta, corecta. Dar aceasta negare a lui Christos cel întrupat nu se refera la o dogma oficiala, ci la viata, la manifestarea reala. Din punct de vedere al marturisirii de credinta si diavolul crede (Iac 2:19), ba înca demonii fac uneori exces de zel în a proclama pe Christosul adevarat, în scopuri diversioniste (Mc 1:24.34). Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca sa fie Mântuitorul si Mijlocitorul nostru atotsuficient si Exemplul suprem de umilinta pentru orice fiinta omeneasca, Or, papalitatea s-a asezat pe sine ca Mare Preot si ca Vicar al Aceluia care este Dumnezeu adevarat, poftind, ca si Lucifer, autoritatea si puterea lui Christos, dar nu si exemplul Lui de umilinta si jertfire. În timp ce Petru n-a vrut sa semene cu Christos în ce priveste onoarea, nici macar pe cruce (cerând sa fie rastignit cu capul în jos!), papalitatea care se pretinde succesoare a lui Petru, a construit —pe locul unde s-a jertfit Petru !— o fortareata imperiala si un „tron al lumii”, jertfind orice si pe oricine pentru pastrarea acestui „res rapienta” (lat. lucru de apucat — Fii 2:5-11).
       Balaurul i-a dat puterea lui, tronul lui si o mare autoritate. Pagânismul a cedat locul falsului crestinism. Satan a dat lui Antichrist tronul sau. Pontifii romani au fost succedati de cardinali,

  pontiful suprem a fost urmat de papa. Zeii inferiori au cedat locul sfintilor si al Mariei, templele au devenit biserici. Legile romane si barbare au devenit legi crestine, imperiul a cedat locul lui Bisericii universale.Biserica decazuta, pe ruinile Romei... Împaratii romani au cedat papilor titlul de pontifex maximus.Constantin a cedat papei Silvestru palatul Lateran; acesta era vechiul palat al cezarilor, locuinta unor monstri de felul lui Nero si Diocletian. Acest palat a fost locuinta papilor pâna în Evul Mediu târziu, chiar daca din sec. VI a aparut resedinta de lânga biserica Sf Petru din Vatican. Ispita pe care Iisus a biruit-o în pustie, aceea de a accepta stapânirea întregii lumi, cu conditia sa faca un compromis cu diavolul în ce priveste închinarea, l-a biruit pe acela care îsi închipuie ca-I tine locul. Asadar „Sf. Scaun„, oficiul papal, nu este altceva decât „scaunul de domnie al Satanei” asezat în crestinatate în perioada pergameniana (313-538). Pretinzându-se succesor al lui Petru, corifeul apostolilor (Mat 16:15-16.22-23)., vicar al lui Christos si cu autoritate superioara celei civile, papa nu este altceva decât „fantoma lui Petru încoronata cu diadema vechilor cezari.” ( Stim astazi ca spiritele demonilor sunt acelea care vorbesc în numele umbrelor celor morti… )
       Multimea capetelor fiarei nu trebuie sa ne distraga atentia; fiara are un singur cap încoronat. Nici coarnele nu reprezinta totul, fiindca adevarata putere care le controleaza, fiara propriu-zisa, are „
numarul unui om” (v.18). Prin urmare este o autoritate monarhica. Dar nu este prezenta printre cele zece coarne politice. în Dan.7, papalitatea era reprezentata printr-un corn diferit de celelalte coarne, deoarece se sublinia originea, puterea regala si timpul aparitiei ei. Aici însa, papalitatea nu apare ca putere distincta de Roma pagâna. Ea are succesiunea spirituala a dinastiei cezarilor si pontifilor romani. Unul din capetele fiarei parea junghiatt, ranit de moarte. Expresia junghiat, folosita în textul original, parodiaza pe Christos Mielul junghiat. Dupa cum Iisus a activat public timp de trei ani si jumatate (42 de luni), dupa care a fost „junghiat” dar a învins moartea si atrage la Sine pe toti oamenii, tot astfel Antichristul a activat 1260 zile (ani), de la 538 la 1798, dupa care acest oficiu politico-religios a fost lovit de sabie, asteptându-se sfârsitul lui. Dar, într-un mod neasteptat de contemporanii Revolutiei Franceze si ai lui Napoleon, Roma papala si-a revenit. Amanuntul acesta ne arata ca, vorbind despre fiara, avem în vedere acel cap care a fost ranit si s-a vindecat.
        În perioada de dupa junghiere, apare urmatoarea declaratie blasfematoare a cardinalului Manning: „
…’Astfel fiindca Biserica pare slaba si VICARUL FIULUI LUI DUMNEZEU înoieste patimile Maestrului sau pe pamânt, noi gasim pricina de poticnire in ele si ne întoarcem tata de la el…” (CardinalH.E.Manning, The temporal Power of The Vicar of Jesus Christ. London 1862), Observati aluziile blasfematoare la expresii din Isaia 53. (Sublinierile noastre).
       În anul 1929, prin concordatul dintre guvernul lui Mussolini si scaunul papal, s-a restaurat Statul Papal care guverneaza Biserica Romana. Imediat, tonul catolicilor devine triumfator. În 1930, J.Bernhart publica (Ed. Payot, Paris) lucrarea sa cu un titlu semnificativ: ” Vaticanul—tronul lumii„, iar în 1957 H.Fraser, deasemenea un catolic, va scrie: „Sfântul Scaun pe care materialistii îl dispretuiau ieri ca pe o simpla fosila a lumii sociale, este astazi mai înaltat în stima lumii de cum n-a fost niciodata, de pe vremea cruciadelor.
       Desi cu o mica putere si suferind înca în urma loviturii de sabie, Vaticanul s-a straduit cu rabdare si cu o schimbare de strategie, sa influenteze lumea moderna, sa vorbeasca limbajul lumii actuale. Începând cu pontificatul lui Ioan XXIII si deschiderea Conciliului Vatican II (1960) la care se raporteaza catolicismul contemporan, papalitatea a facut si mai mari progrese, implicându-se tot mai mult în controlul asupra vietii Bisericii, în activitati de subsapare a lagarului comunist, în legaturi diplomatice cu Statele Unite si în dezvoltarea strategiilor pentru unire cu Roma. Spre deosebire de timpurile medievale, papii de astazi ies din palatul lor si viziteaza lumea, fiind aclamati ca niste megastar-uri.Tot pamântul se mira urmând fiarei (3 b – A)

        Expresia descrie admiratia lumii fata de Antichrist care reflecta slava lui Lucifer, tatal lui. Admirând papalitatea si închinându-se ei, oamenii se închina, de fapt, lui Satan. Profetia aceasta este pe cale de împlinire. Întrebarea retorica pusa de cei ce se mira este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu (Ex 15:11, Ps 89:6).
         Blasfemii pe capete, blasfemii în gura. Fiecare cap al fiarei (v-1) este o putere blasfematoare. Divinizarea omului, cultul imperial a existat la toate celelalte puteri mondiale. Cezarii romani – care erau în acelasi timp pontifi supremi ! – au fost adorati ca zei. Dar aceasta divinizare atinge forma cea mai subtila si, în acelasi timp, mai îndrazneata, în timpul Romei papale. Papii romani au purtat acea întreita diadema imperiala (tiara) care se numeste
triregnum "triregnum"-coroana  Papei ( (întreita regalitate) deoarece reprezinta domnia sa asupra cerului, pamântului si infernului. / Cel putin, aceast este interpretarea clasica, mentinuta pâna târziu în timpurile moderne: „Astfel I papa este încoronat cu o întreita coroana, ca împarat al cerului, al pamântului si al infernului.”] (Lucius Ferraris. P.B. 1772, Venetia)
        In zilele noastre, Biserica Romana interpreteaza aceasta domnie întreita în niste termeni aparent mai modesti. Ioan Paul II nu poarta pe cap tiara. Dar aceste noi atitudini nu sunt decât chestiuni de suprafata. Vaticanul n-a renuntat la pretentiile lui traditionale asupra sensului acestui oficiu:
papa este singurul cap legitim al Bisericii universale (Ef 4:15), singurul Vice-Christos. Câteva din afirmatiile istorice ale papilor sau despre papi (citate în 8 SDABCSource Book) sunt edificatoare:       Noi tinem pe pamânt locul Atotputernicului Dumnezeu” (Leon XIII – 20 iunie 1894)
       „Tu esti Pastorul, tu esti Vindecatorul, tu esti Directorul, tu esti Stapânul casei, în sfârsit, tu esti un alt Dumnezeu pe pamânt.” (Chr. Marcellus – predica la Conciliul V Lateran, sesiunea IV 1512) veziEx.20:3.
      „Parintele si învatatorul tuturor crestinilor” (Conciliul de la Florenta, 1439) Mat 23:8-J2
      „Papa este purtatorul cheilor si deschizatorul usii; el formeaza un singur consistoriu (sfat) cu Dumnezeu; si nu se poate face apel la cineva mai sus decât papa. Nu se poate intra în legatura cu Dumnezeu si în viata vesnica fara mijlocirea lui.”(Augustinus Triumphus) Apoc 3:7-8, Ioan 10:30)
       „Papa are o atât de mare autoritate si putere încât el poate modifica, explica si interpreta chiar legile divine, fiindca puterea sa nu este a unui om, ci a unui Dumnezeu, si el actioneaza în locul Iui Dumnezeu pe pamânt, cu deplina

 putere de a lega si dezlega oile sale.” (Lucius Ferraris, Venetia, 1772) vezi Dan 7:25, Mat 5:17-19
       
„Noi, mai mult, proclamam, declaram si ne pronuntam ca este deasemenea necesar pentru mântuirea oricarei fiinte umane, sa fie supus Pontifului Roman.” (Bonifaciu VIII-1302) Fapt 4:12
       „Cea mai mare putere în lume. VICARUL FIULUI LUI DUMNEZEU întrupat, a luat loc în tribunalul sau” (H.E.Manning- Puterea temporala a Vicarului lui Iisus Christos, Londra 1862) Ioan 5:27, Dan 7:13
       La ceremonia încoronarii .”Primeste tiara cu cele trei coroane si sa stii ca tu esti Parintele printilor si regilor. Conducatorul lumii, Vicarul Mântuitorului nostru Iisus Christos!” I(P.Hutchinson. „20 secole de crestinism” 1959. New York) Ev 1:6 „
       „De oameni vânator [i.e. pescar de oameni] dumnezeiesc, Hristos pe tine te-a facut, încredintându-ti turmele Bisericii Sale”….”mai mare decât apostolii”…. „puietor de lege”…”Petre slavite” .verhovnic pururea slavit ca soarele ceresc” (Marturiile cartilor bisericesti ortodoxe despre papa—Pr.Dr.I.Stanciu, ed.II 1937, Craiova).


       Prezenta triregnului si a cheilor ca emblema sau stema pe steagul Vaticanului este elocventa. Papa a fost considerat înca din sec. VI judecator suprem care nu poate fi judecat de nimeni. Cu timpul s-a cristalizat, în mod natural si parerea ca în el se concentreaza nealterata, învatatura corecta. Dar abia în timpurile moderne, la anul 1870, papalitatea a decretat
dogma infailibilitatii: atunci când papa vorbeste ca magistru al Bisericii (” ex cathedra”), în conformitate cu Sf. Scriptura si cu traditia, el este infailibil ( nu poate gresi!). Aceasta credinta se întemeiaza pe parerea ca Domnul a dat (prin Petru!) Bisericii, Spiritul Sfânt si prin aceasta o asigurare ca, orice s-ar întâmpla, ea nu va rataci si nu va cadea. Atât ortodocsii cât si catolicii si, uneori chiar biserici protestante, nu pot vedea ca fagaduinta lui Iisus este conditionata (Rom11:17-22). În ciuda tuturor evidentelor, aceasta credinta este confesiunea fundamentala a papismului. Papa se pretinde asemenea lui Christos pe pamânt – si Roma s-a zbatut din cele mai vechi timpuri pentru recunoasterea lui Christos ca Dumnezeu !. Dar adevarata origine a acestei autoritati supreme sta, mai degraba, în tirania traditiei si a multimii. Papalitatea a demonstrat ca poate desfiinta anumite porunci ale lui Dumnezeu si poate porunci lucruri care n-au trecut niciodata prin mintea Domnului, dar el nu poate face si o schimbare inversa: renuntarea la o inovatie omeneasca în favoarea poruncii lui Dumnezeu care a fost neglijataTimpul activitatii—42 de luni (v.5)

     Referirea la aceasta perioada (care apare de sapte ori, sub diferite forme, în profetiile apocaliptice: de 2 ori în Daniel si de 5 ori în Apocalipsa) este o dovada evidenta în favoarea identificarii acestei fiare-Antichrist cu cornul nelegiut din Daniel 7. Cele 42 luni (1260 zile-ani) reprezinta aparitia primului stat papal în Italia, cu ocazia eliberarii Romei de ostogoti (538), pâna la desfiintarea puterii temporale a papilor de catre armata republicana franceza (1798). Versetele 5-8 nu reprezinta evenimente care urmeaza sa se întâmple dupa cele din v.4. Expresia repetata „i s-a dat” din v.5 trebuie înteleasa în relatie cu autoritatea data de balaur în v.2. Deasemenea, v.5-7 trebuie întelese în lumina profetiei din Daniel 7:25.
       Aici avem înca o confirmare ca aplicatia dominanta a profetiei despre cornul din Dan. 8:10-11.24-25 si 11:36-39 vizeaza papalitatea si ca profetia lui Pavel din 2 Tes.2 se refera la aceeasi realitate istorica. Blasfemia sau hula este un pacat care înseamna rostirea unor pretentii îndraznete, arogarea unor atribute divine (Mat 26:64-65) sau, în general, vorbire abuziva, defaimare, insulta. Roma si-a atribuit titluri si puteri divine, ea a defaimat pe toti opozantii ei ca fiind antichristi si eretici, condamnându-i. Ea a decretat tot felul de siboleturi teologice în numele lui Dumnezeu si se considera „cetate eterna„, punând în umbra cetatea lui Dumnezeu (Apoc 21:3). „
Cortul” (resedinta) lui Dumnezeu se numeste, totusi, Noul Ierusalim si nu Noua Roma. între cele doua exista o prapastie de netrecut. Considerându-se de aceeasi autoritate cu Christos, papalitatea insulta pe îngerii care se socotesc robi ai lui Christos. Razboiul din v.7 poate fi acea stare de razboi timp de 1260 ani împotriva „ereticilor” din Dan.7:25 sau se poate referi la razboiul declansat de balaur în cap 12:17. Fiara Antichrist este agentul si reprezentantul principal al balaurului. Autoritatea data lui Antichrist în v.7 s-a împlinit în suprematia istorica asupra popoarelor Europei si asupra altor popoare catolice. Ea a crescut în timpurile moderne. A doua parte a cap. 13 ne arata cum va ajunge ea universala, pentru ca si popoarele necatolice s-o recunoasca.
     
         Toti locuitorii pamântului i se vor închina (v.8-10). Versetul 8 prezinta o dificultate pe care am dori s-o evidentiem comparând acest verset cu un text paralel din Apoc. 17:8 b. Observati paralela în textul grecesc si în traducere [
dati click pe imaginea mica pentru a o vedea la dimensiune normala]:„Si i se vor inchina [fiarei] toti locuitorii pamantului [fiecare] al carui nume n-a fost scris in cartea vietii Mielului junghiat de la intemeierea lumii”.
       Topica frazei în textul original permite doua traduceri posibile, depinzând de puctuatie:
1 .”al caror nume n-a fost scris în cartea vietii Mielului junghiat, de la întemeierea lumii”
2. „al caror nume n-a fost scris în cartea vietii Mielului junghiat de la întemeierea lumii” (vezi si 1 Petru 1:19-20)
       De dragul simplificarii am putea alege a doua varianta, dar este bine sa stim ca ea nu rezolva problema în mod satisfacator. În Apoc. 17:8 b, tradus direct cu respectarea topicei frazei, textul suna asemanator:
Apoc.17

Apoc.13

Si se vor mira locuitorii pamântului al caror nume n-a fost scris în cartea vietii de la întemeierea lumii.

Si i se vor închina toti locuitorii pamântului [fiecare] ai carui nume n-a fost scris în cartea vietii Mielului junghiat de la întemeierea lumii.
       Asemanarea dintre cele doua texte este izbitoare. Dar în cel din cap. 17 lipseste referirea la Mielul junghiat. Si totusi urmeaza expresia „de la întemeierea lumii„. Este dificil sa întelegem în cap. 17 „cartea vietii de la întemeierea lumii„, pentruca în textul grecesc ar trebui sa apara înca odata articolul definit: „cartea vietii cea [care este] de la întemeierea lumii”. Cum acest articol sau un pronume relativ lipseste, gramatica ne sileste sa punem o virgula dupa „cartea vietii” si sa întelegem ca numele [n-]au fost „scrise… de la întemeierea lumii”. Pentru consecventa ar trebui sa introducem aceeasi punctuatie si în cap. 13. În acest caz ne lovim, însa, de o dificultate teologica. Probabil ca dificultatea este determinata de ignoranta noastra. Nu stim prea multe din Biblie cu privire la aceasta carte a vietii. Ellen White nu pretinde ca ne-a spus totul despre acest subiect. Avem la îndemâna lumina mai mare a Bibliei pe care înca n-am cuprins-o. David pare sa se refere la o scriere a numelor tuturor oamenilor în cartea lui Dumnezeu înainte ca ei sa se nasca: Ps 139:16. Oricare ar fi momentul (sau momentele !) înregistrarii în aceasta carte si Ellen White arata ca si faptele bune sunt trecute acolo! (Exp.& Viz. 56 si 261) acesta nu poate fi un argument al predestinatiei nominale si selective, deoarece Apocalipsa arata la fel de clar ca, în timpul judecatii divine, unele nume vor fi sterse din cartea vietii (Apoc3:5,
       Este interesant sa observam evenimentul din VT care sta la baza acestui pasaj: Ex 32:4-6.32. Cei ce s-au închinat chipului facut de pontiful Aron si-au pus în pericol numele lor din cartea lui Dumnezeu. Pontiful Aron a încercat sa mascheze si sa justifice aceasta idolatrie prin crearea unei noi sarbatori „în cinstea lui Iahwe (numele Domnului Christos în VT)”.
       Este interesant ca, în timp ce sabatul zilei a saptea este un exemplu divin al odihnei spirituale în Christos, caruia îi corespunde momentul astazi (Ev 4:7-11), apostazia lui Aron a creat o sarbatoare idolatra, tot în cinstea Domnului, al carei moment este mâine. Astazi este semnul ascultarii prompte, în timp ce mâine este simbolul amânarii, iar amânarea nu este decât o respingere mascata a invitatiei lui Dumnezeu. Or, ziua în care epistola lui Pavel se citea în Biserica era sabatul, însasi ziua care exemplifica aceasta odihna. Situatia este asemanatoare cu predica lui Iisus la Nazaret într-un sabat (Lc 4:16-21), când a zis: „
Astazi s-au împlinit cuvintele acestea...” (In lucrarea sa „Odihna divina pentru neodihna omeneasca„, S.Bacchiocchi comenteaza legatura dintre sensul mai imprecis al lui astazi – acum, în zilele acestea – si sensul propriu si concret – chiar în aceasta zi care este sabat).
       Aceeasi idee pare confirmata de cuvintele v.9 („Cine are urechi sa auda!”) care sunt paralele cu textul din Ev 4:7 („Astazi, daca auziti glasul Lui…). In acelasi timp, acest apel se adreseaza bisericilor din partea Spiritului Sfânt, de sapte ori (cap. 2-3) iar în solia laodiceana este dublat (Apoc 3:20.22)

La robie si sabie… sau la credinta sfintilor ? (v.9-10).

     Primele doua parti ale v.10 sunt redate în textul grecesc într-o forma mai neclara, dar textul apare ca o citare libera a sentintei din Ier 15:2, 43:11: „Cine este pentru robie, merge la robie. Cine [trebuie] sa fie ucis cu sabia, sa fie ucis cu sabia.” Aceste cuvinte se refera la poporul lui Dumnezeu care are numai doua alternative în aceasta încercare: sa mearga în aceasta ultima robie babiloneana (în timp ce altii fug „din Babilon”!) sau sa ramâna statornici. Ultima parte a versetului trebuie înteleasa

deasemenea în sensul termenilor grecesti: „Aici este [se dovedeste, se vede] statornicia si credinta sfintilor!” ( – hypomone- staruinta, perseverenta, statornicie, rabdare; – pistis – credinta în sens reciproc, relatie de credinta: încredere si credinciosie. Relatia de credinta este  o încredere reciproca). Adevarata credinta este cheia statorniciei. Ideea este atât de importanta încât se repeta în Apoc. 14:12


Fiara care se ridica din pamânt (falsul profet), v. 11-18

     A doua fiara are rolul unui profet si face minuni extraordinare, deaceea este numita în urmatoarele capitole „falsul profet„. Un profet este omul care vorbeste în favoarea si în numele unui dumnezeu, un interpret al zeului (Ex 4:16). Un adevarat profet sustine pe adevaratul Christos, în timp ce falsii profeti proclama falsi messia, falsi mântuitori—antichristi (Mat.24:23-25, 2 Petru 2:1.15, 2 Cor 11:4, Deut 13:1-5). Spre deosebire de fiara Antichrist care se ridica din mare, a doua fiara se ridica din pamânt. Pionierii nostri au înteles marea ca fiind Lumea Veche (Europa, plus zone din Asia si Africa), cu multimea ei de civilizatii succesive si natiuni care au fost mereu în conflict. Prin contrast, pamântul a fost înteles ca fiind o zona geografica relativ putin populata si mai linistita, ceea ce ar corespunde continentului american din sec. XVI-XVIII.
       Am putea vedea în acest pamânt limanul, uscatul unde se poate locui, tarmul dorit de cei ce calatoresc pe mare. Oricare ar fi explicatia, este de dorit sa avem o simbolistica unitara si consecventa în toate viziunile Apocalipsei. Pentru un evreu, marea era în primul rând Mediterana (Marea cea mare), simbol al lumii bântuita de razboaie (Dan 7:1-3), iar pamântul, tara, nu putea fi altceva decât Canaanul, tara minunata, tara promisa. Si carei alte zone geografice i s-ar potrivi un asemenea simbol, daca nu Americii de Nord, patria celor mai sfinte libertati, limanul visat de toti napastuitii lumii, principalul bastion al crestinismului protestant?
       „
Statele Unite au fost un refugiu al celor oprimati. America a fost supranumita bastionul libertatii religioase. Dumnezeu a facut mai mult pentru aceasta tara decât pentru oricare alta tara asupra careia straluceste soarele. Ea a fost în mod miraculos pastrata...” (RH 03p.41)
       Observând contextul, putem stabili timpul aparitiei acestei fiare pseudo-profetiste: dupa dominatia istorica a fiarei Antichrist, ea apare din pamânt, ca prin minune,
pentru a-i vindeca rana. N-a mai fost vorba despre aceasta putere pâna acum. Daca observam ca profetia se refera la fiare ca fiind puteri mondiale care joaca roluri importante în istoria poporului lui Dumnezeu, atunci nu putem gasi în timpul sfârsitului (afara de Roma cu coarnele ei occidentale si afara de „taratul” ateist cu toti satelitii lui), o alta putere mondiala decât SUA. Revolutia Americana apare la sfârsitul dominatiei papale, odata cu Revolutia Franceza. Aici începe paradoxul: Apocalipsa a prevazut ca lovitura de sabie va fi data papalitatii de catre cea mai catolica tara, din fruntea Europei, iar vindecarea acestei rani avea s-o faca tocmai SUA care este cea mai reprezentativa creatie pamânteasca a protestantismului…
       Statele Unite au aparut ca o constelatie de colonii engleze pe continentul nordamerican (New England, Noua Anglie) si s-au dezvoltat în urma luptei pentru independenta (1776-1789) ca fiind cea mai tânara, mai puternica si mai umana dintre marile puteri ale lumii. Având la temelie o Constitutie , cu principii unice, înaltând drepturile si libertatile sacre ale individului, ea s-a privit pe sine ca fiind destinata sa inaugureze în lume o noua ordine a veacurilor (asa cum apare scris pe sigiliul ei, în limba latina: NOVUS ORDOSAECLORUM). În contrast cu anticrestinismul Revolutiei Franceze, America si-a luat ca motto expresia care apare pe fiecare dollar. adevaratul secret al puterii ei:
IN GOD WE TRUST — în Dumnezeu ne încredem. O tara care si-a ales credinta în Dumnezeu si supravegherea respectarii drepturilor omului ca program si destin. La origine, aceste colonii engleze erau tot atât de intolerante pe cât erau de crestine (protestante). Catolicii, disidentii, evreii si vrajitoarele aveau un statut aparte, între convertire si spânzuratoare. Principiul dreptului si libertatii de constiinta a fost aplicat, mai întâi în colonia Providence întemeiata de baptistul separat Roger Williams (1636). Este demn de admiratie faptul ca, desi aceasta colonie a fost privita la început ca o ciudatenie neviabila, ea a devenit modelul politic al Americii. Nu putina influenta la conceperea acestui sistem constitutional au avut deistii americani. Dar ideea separarii bisericii si statului sustinuta de deisti, îsi are originea în doctrina anabaptistilor pasnici, în aripa radicala a Reformei Protestante.
       Cresterea din pamânt a acestei puteri este o descriere foarte exacta. Ea rasare si creste usor ca o planta. In primul rând prin munca si cinste, având la radacini o credinta pentru care a curs mult sânge în Europa, ea s-a dezvoltat, si-a câstigat independenta, a primit o infuzie continua de inteligenta si curaj prin imigrari din Lumea Veche, a fost în stare sa cumpere suprafete uriase de la alte popoare (Louisiana, Florida, California, Arizona, New Mexico, Alaska), în timp ce un stat ca Texas s-a alaturat voluntar.
       Dar ridicarea din pamânt spune si altceva. Singurul loc din Biblie unde ni se vorbeste despre un profet sculândii-se din pamânt, este descrierea unei sedinte antice de spiritism în care apare o „
fiinta divina” care vorbeste ca si cum ar fi profetul Samuel (1 Sam 28:13-14). Acest caracter înselator se reflecta în contrastul dintre cornitele de miel si glasul de balaur. Prin comparatie cu alte fiare, pare a fi crestinismul personificat. Dar modul în care vorbeste lumii în versetele urmatoare este glasul unui balaur. Fiindca doar balaurul este preocupat sa dea o atât de mare autoritate Antichristului papal. Si balaurul este acea putere care a inspirat persecutiile si ura contra celor ce pazesc poruncile lui Dumnezeu. Este, oare, un lucru întâmplator ca America este în acelasi timp patria spiritismului modern si a teosofiei curente care sunt adevaratul suflet al miscarii New Age (era noua)? Balaurul, simbolul lui Satan, nu este, oare, spiritul pagânismului? Si care este esenta pagânismului universal daca nu ocultismul ? Prin urmare, fiara pseudoprofet este America protestanta controlata de spiritualism si catolicism.
       Fiara aceasta nu este descrisa. Ea nu este miel, are doar cornite de miel. Nu este nici balaur, dar are glas de balaur. Este un fals profet, un prezicator al viitorului lumii, un facator de minuni extraordinare. Minunile acestui fals profet sunt asemanatoare cu ale lui Ilie. Dar ele nu dovedesc altceva decât ca o putere extraterestra interesata controleaza pe falsul profet care descopere lumii vointa „
dumnezeului acestui veac„. Si care este vointa lui? O noua ordine mondiala ! Suna atât de frumos „o noua ordine” . Dar v. 14 arata ca minunile falsului profet sunt amagiri pentru a accepta ca ordine mondiala o imagine a vechii fiare. Nu e nimic nou sub soare. Proiectul noii ordini mondiale are ca cheie instaurarea unui totalitarism crestin, ecumenist, dupa chipul si asemanarea sistemului medieval catolic. În acest scop, America va lucra cu toata autoritatea fiarei dintâi si, prin masurile ei politice va determina lumea sa adopte un tip de crestinism care va favoriza catolicismul si nu protestantismul biblic.
       Este evident ca nu o imagine fizica a primei fiare este aici prevazuta. Daca fiara reprezinta un organism politico-religios, o putere istorica, imaginea fiarei trebuie sa fie o copie a aceluiasi organism politico-religios. Dar imaginea fiarei Antichrist nu este vie la început, este doar un proiect care va fi animat de catre America de astazi (v. 15). Nu stim exact cum vor decurge lucrurile, dar anumite partide si miscari politico-religioase americane urmaresc o schimbare a Constitutiei desfiintând principiul separarii bisericii de stat si încercând o uniformizare religioasa, un gen de teocratie ecumenista. Miscarile acestea sunt îndreptate împotriva secularismului si ateismului, împotriva invaziei pagânismului si a sectelor salbatice,
urmarindu-se o întarire a crestinismului si o descurajare a imoralitatii. Fiindca buruienile diavolului s-au dezvoltat foarte bine pe solul primitor al Americii libere. Dar modificarea Constitutiei americane în acest punct va duce, în mod inevitabil, la persecutarea minoritatilor crestine constiincioase, asa cum a fost întotdeauna.
.       
Cornitele de miel ale fiarei americane reprezinta blândete, tinerete, atitudine pasnica. Spre deosebire de coarnele fiarei Antichrist, cornitele de miel nu reprezinta puteri politice vrajmase omului. America are doua elemente care au facut din ea o putere favorabila omului: un stat fara rege si o biserica fara papa, în politica si mostenirea protestanta în religie. Cele doua entitati sunt separate si astfel statul serveste fericirea individului. Glasul de balaur se refera la evenimentele profetice care sunt în curs si care implica o combinatie a celor doua puteri de tip „fier si lut” ca în profetia din Dan.2. Referinta la profetia lui Daniel trebuie sa ne determine sa vedem în chipul de aur din cap.3, obligatia de a se închina toate popoarele si limbile, dimensiunile idolului (60 x 6) si prezenta cuptorului pentru intimidarea nonconformistilor, o prefigurare istorica a evenimentelor din Apoc. 13.
        Autoritatea mondiala cu care vorbeste acest pseudo-profet arata ca Organizatia Natiunilor Unite, Conciliul Mondial al Bisericilor (Ecumenismul) si alte foruri mondiale si agentii oficiale si secrete, vor contribui în mod eficient la exportarea imaginii fiarei, a noii ordini în toata lumea. Fiind vorba de redesteptarea unui crestinism totalitar, de o teocratie ecumenista în care constiinta individului este strivita, acest lucru nu este o noutate în Europa. Lumea veche este fiara istorica — Roma cu coarnele ei „crestine„. Aici, o revenire la


timpurile vechi este de asteptat, chiar si fara influenta americana. America a fost aceea care a inspirat Europei, prin mijlocirea stângace a Revolutiei Franceze, ideile moderne de democratie, libertate si respect fata de drepturile omului. America este aceea care a vegheat ca ele sa fie respectate pretutindeni si, în multe locuri nu s-ar fi aratat zorii democratiei fara influenta diplomatiei americane. Dar când America însasi va da un exemplu de alterare a principiului constitutional, nu va mai fi pe pamânt nici o putere care sa ia apararea celui oprimat. Lumina lumii se va stinge si „Unchiul Sam”, strajerul libertatii, va deveni asa cum se poate întrevedea, profetul si jandarmul unui crestinism corupt si intolerant.
       Acesta este un vis urât, dar se va împlini. Profetiile neplacute trebuie considerate mai credibile (Ier 28:7-9). Cum se poate ajunge la o situatia atât de rasturnata în comparatie cu pretentiile actuale ale Americii? Mai întâi trebuie avut în vedere ca protetantismul american este de multa vreme într-o stare de criza. Apoi trebuie observat ca procentul actual al catolicilor în SUA este foarte ridicat. Învatamântul a fost separat de îndoctrinarea religioasa (potrivit constitutiei!) dar nu si de alte forme de îndoctrinare cu dogme si traditii de esenta umanista, anticrestina. Imoralitatea si violenta este foarte de ridicata în anumite clase, iar
ocultismul este omniprezent. Gustul dupa senzatii tari, tematica satanista în muzica si film, înstrainarea tinerilor de valorile crestine traditionale, au facut din America ultimei generatii locul cel mai plauzibil al „începutului sfârsitului„. Deja s-au restabilit relatiile diplomatice dintre Casa Alba si Vatican (ceea ce America nu visase în deceniile anterioare !) si catolicismul are în America cel mai puternic front.[Ac.comentariu a aparut in 1994]. Când influenta curentelor pagâne, de inspiratie spiritista, va însela pe americani sa dea crezare mesajelor primite din „cealalta lume” prin intermediul fantomelor, atunci este deschisa calea pentru orice.
       America are deja o traditie de intoleranta mostenita de la maica ei, Marea Britanie. Statele federatiei americane pastreaza înca în constiinta lor politica, în legile lor, un articol special care cere respectarea duminicii de toti cetatenii. Numai Constitutia Federala este aceea care blocheaza aceste „blue laws” (legi albastre) care nu mai au (sau „înca nu au”!) putere. Dar ele erau cândva foarte serioase. Dintre toate statele catolice, Anglia a impus pazirea cea mai stricta a duminicii pe care a numit-o sabat. Reforma engleza care a dus la crearea Bisericii Anglicane, nu a schimbat cu nimic aceasta atitudine. Ba înca, influenta calvinismului puritan (cu acel accent pus asupra Decalogului si cu interpretarea poruncii a patra dupa marele filozof catolic Toma d’Aquino) a accentuat ideea sanctificarii duminicii. Calvinismul a fost în Occident principala forta a modelarii moral-sociale a oamenilor; cele mai frumoase aspecte ale sistemului capitalist (cultul muncii si al cinstei, prosperitatea materiala, gradul de civilizatie) fiind datorate calvinismului. Or, cele mai multe biserici americane sunt pur calviniste (prezbiterieni, congregationalisti) sau mostenesc doctrina calvinista (anglicani, baptisti, etc). Prezenta acelor legi albastre în constitutiile statelor federale s-a dovedit deja nefasta între anii 1870-1888, când guvernele voiau sa puna la punct progresul AZS, condamnând pe aceia care lucreaza duminica si tin sâmbata, sub motivul ca America este o „
natiune crestina” si nu poate încuraja obiceiurile evreiesti. (Acest spirit nationalist-„crestin”, care a devastat Europa, sta si la temelia miscarii Ku Klux Klan, o organizatie americana aproape terorista, de tip fascist, care îsi manifesta ura fata de negri, catolici, imigranti si evrei. Asemenea voci de balaur se aud si în nenorocitul nostru „Est salbatic„).
       Ca reactie fata de acele izbucniri care pareau sa fie o declansare a ultimului conflict din Apoc 13, AZS au întemeiat la 21 iulie 1889 Asociatia Libertatii Religioase, Dar efectele legilor duminicale au continuat, o noua izbucnire având loc între 1892-1895. Dupa anul 1900 aceste tendinte au slabit, dar în generatia noastra au reînviat. In 1961 Curtea Suprema a emis patru decizii de lege duminicala într-o singura zi. Pe atunci majoritatea Statelor Unite aveau legi duminicale si numai 12 dintre ele aveau scutiri pentru sabatisti, în timp ce doua curti federale dadusera decizii contradictorii. Au aparut dispute între juristii americani cu privire la legalitatea legilor duminicale. Unii le considera ca având un caracter civil, altii le considera de origine si esenta religioasa, pentruca ele lovesc pe aceia care nu împartasesc convingerile majoritatii. Criza energetica din 1973 a determinat un nou val de interes pentru redresarea moral-religioasa a americanilor, trezire care întotdeauna este vazuta ca pornind de la obligativitatea sfintirii universale a duminicii.
De aceea Dumnezeu pedepseste America, pentruca exista atâta neglijare a religiei, iar aceasta neglijare este încurajata de exemplul „anticrestin” al celor ce nu respecta duminica… într-o crestinatate care se scalda în prosperitate si confort, unde se discuta cu întelegere despre „drepturile” homosexualilor si unde zeul suprem este, totusi, dolarul, o criza economica serioasa ar putea determina o reforma care sa impuna uniformizarea duminicala. Într-o tara în care toata lumea crede ca prosperitatea este semnul aprobarii divine, iar criza economica este dovada neplacerii lui Dumnezeu, cei ce sunt interpretati ca fiind cauza nenorocirii publice (profanatorii duminicii!) vor fi, cu siguranta, indicati ca tapi ispasitori. Acolo unde ultima generatie a primit pecetea destrabalarii si violentei, a satanismului si a placerii pentru o „cultura morbida„, saturata de animalismul si terorismul inspirat de muzica rock si de cacurghiile(nelegiurile) produse la Hollywood, inima omeneasca poate fi mult mai cruda decât la polul ateist al lumii, Si nu trebuie sa uitam ca pecetea americana se poate observa în toate tarile crestine (si chiar necrestine). Nimeni nu este interesat de valorile care definesc traditia americana (misionarismul protestant, cultul pentru drepturile individului etc), dar toata lumea maimutareste pe americani în ce este mai ridicol si mai daunator. Viciul dezgustator si ofensiv al fumatului, originar din America, a invadat Europa, ajungând în scurt timp pâna în Rusia Tarista, fara sa poata fi oprit de cele mai dure legi; cultul imoralitatii, al drogurilor si al unei muzici pentru care nu poti gasi epitete, are cea mai mare penetratie la scara mondiala. Pâna si obiceiul de a „rumega” si clefai guma „necurmat”, arata ca exemplul americanilor, în anumite domenii, poate afecta pe ultimul cetatean al lumii. Ce credeti ca se va întâmpla atunci când americanii vor renunta la principiul separarii bisericii de stat? Europa si celelalte parti ale lumii sunt intolerante prin traditie…
       Apocalipsa este clara asupra faptului ca trinitatea iadului va lucra în unire: balaurul ocultismului reînviat, fiara romana vindecata si falsul profet al lumii moderne (protestantismul american apostat) se vor uni în spirit (Apoc 16:13-14). Babilonul apocaliptic este format din trei sectoare (Apocl6:19) . Ceea ce leaga aceste puteri apostate care, în mod natural se resping, este prezenta spiritelor rele (Apoc. 18:2-3). Pentru a ilustra ce mesaje aduc spiritele demonilor care se dau drept spirite ale mortilor, cu privire la aceste lucruri, vom cita câteva titluri si propozitii notate în graba dintr-o carte spiritista franceza care se poate gasi la Biblioteca Nationala (cota I 6686). În traducere, titlul ei este: „
Clerul catolic, spiritismul si pacea universala prin evolutia morala a popoarelor” (J.L.P.Bonsens) :
    

 „IV. Catehismul catolic în fata doctrinei spiritiste. V. Spiritismul este complementul crestinismului. Se recomanda Colegiului Sacru [al cardinalilor] sa reflecteze asupra dictonului biblic: «litera omoara dar spiritul da viata». 74. Toate popoarele vor accepta crestinismul prin intermediul spiritismului. 80 Credinta comuna între popoare va pune capat flagelului razboiului. 86. Sfârsitul flagelului razboiului prin spiritism. VI. 121 Care sunt puterile si institutiile ce pot influenta cel mai bine evolutia care conduce lumea la pacea universala? 1. Rolul Sfântului Parinte. Prima dorinta, fuziunea tuturor crestinilor. 126-127. Marele gând al unui papa de geniu va fi de a pune la punct o doctrina care sa fie în mod necesar acceptabila tuturor crestinilor. Este imposibil? Nu, fiindca pe de o parte adevarurile religioase demonstrate se impun tuturor, pe de alta parte Iisus este acceptat si venerat de toti. Aceasta doctrina comuna ar cuprinde: …. Evanghelia lui Iisus cu sacramentele necesare care decurg si cele zece porunci. Acestea ar forma un catechism pe care un misionar, într-un elan retoric, ar putea sa-l numeasca «Farul Romei luminând omenirea pentru a o conduce, secol dupa secol, la fericire, prin adevar; caci numai adevarul poate duce la fericire».”
  
Acest cult universal nu pare sa fie închinat în mod direct papismulni.
Lumea nu va fi silita sa devina catolica. Dar onorând inventiile papale si aratând reverenta (sau, cel putin mirare! — Apoc 17:6-8) fata de aceasta institutie „eterna”, te închini fiarei.. De fapt, Apocalipsa arata ca falsele obiecte de închinare sunt, în acest context: fiara sau imaginea fiarei, acceptarea semnului fiarei pe frunte sau pe mâna, acceptarea numelui fiarei sau a numarului numelui ei.

Semnul, numele si numarul fiarei romane

     Nu este nevoie sa apelam la metode oculte, cabalistice pentru a descoperi semnul fiarei romane. Biblia vorbeste în limbajul religios al lumii contemporane cu Ioan. Închinatorii zeilor îsi faceau semne pe corp (în special pe frunte si pe mâna), se tatuau cu simbolurile zeului preferat pentru a-si exprima închinarea si slujirea. Era ceva analog stigmatizarii sclavilor. Si în zilele noastre se poarta semne religioase. Unii initiati hindusi au un semn pe frunte. Evreii ortodocsi poarta filacterii ca simboluri ale Legii (pe frunte si pe mâna) în timpul rugaciunii. Israel era oprit de Dumnezeu sa adopte practicile altor popoare cu privire la acest tip de semne (Lev 19:27-28, 21:5). Unele simboluri pagâne preluate si omologate de crestini au ramas pâna astazi, cu o semnificatie diferita, dar tratate cu aceeasi veneratie mistica. Ele slujesc un cult al superstitiei, un fel de magie alba în care se invoca numele lui Christos si ale sfintilor. Dumnezeu dispretuieste simbolurile care sunt venerate într-un spirit pagân, oricât de sigura ar fi provenienta lor crestina. El Si-a aratat dezaprobarea fata de practicile pagâne în poporul Sau, Israel (Ps 74:3-9, Ez 20:16, Is 57:8). În schimb, El a aratat ca semnele distinctive ale israelitilor ca închinatori ai adevaratului Dumnezeu sunt respectarea sarbatorilor si a legii Domnului (Ex 13:9.16, Deut 6:8). În mod deosebit, sabatul a fost dat ca semn distinctiv si vesnic al legamântului celor zece porunci (Ex 31:13).Toate acestea sunt comparate de Dumnezeu cu niste semne pe mâna sau pe frunte. N-avem decât sa le întoarcem pe dos si vom afla semnul fiarei. În Dan 7:25 ni se spune despre Antichristul papal ca a îndraznit sa schimbe vremile (sarbatori) si Legea în timp ce Iisus declara ca El n-are de gând sa schimbe Legea lui Dumnezeu (Mat 5:17-20). Or, tocmai Biserica Romana se lauda cu asemenea schimbari devenite astazi practici universale, acceptate si în rasarit si în lumea protestanta. Cea mai spectaculoasa dintre aceste schimbari este transferarea treptata a sfinteniei sabatului biblic asupra unei inovatii omenesti, sfintirea primei zile a saptamânii de lucru, pe care toti crestinii o cinstesc ca zi a Domnului.
        Odata cu schimbarea datei vechiului Paste care se practica în rasarit, odata cu trecerea accentului de la comemorarea mortii la comemorarea învierii, sarbatorirea învierii nu s-a oprit la o data anuala, ci a început sa se practice saptamânal, în aceeasi zi în care romanii aveau ziua soarelui. La început nevinovat si mergând în paralel cu sabatul, fara sa-lînlocuiasca, acest obicei a intrat în competitie cu adevarata „zi domneasca„. Ziua întâi a fost numita „ziua Domnului” pentru diferite pretexte teologice (
crearea luminii, circumcizia spirituala a zilei a opta si alte alegorizari deplasate, de inspiratie gnostica), iar sabatul a fost tot mai mult neglijat si dispretuit ca un semn distinctiv al evreilor, ca fiind semnul lui Cain etc. Mai întâi a fost transformat într-o zi de post, un fel de protest împotriva poporului evreu care l-a rastignit pe Christos, apoi a devenit o zi de cult particular. In schimb, inovatia episcopilor si teologilor avangardisti de la Roma a ramas ca zi de cult public în care toata atmosfera trebuia sa fie de bucurie (se interzicea îngenuncherea si postul!).
       Acest destin paralel al celor doua sarbatori saptamânale în crestinatate poate fi observat pe o perioada destul de lunga (aproximativ între anii 135-538), iar la unele biserici orientale (etiopieni, nestorieni) pâna în timpurile moderne. In spiritul sfatului apostolic din Romani 14, cinstirea învierii, în sine, nu putea fi interzisa. Dar ceea ce a fost permis a început sa devina obicei general, apoi lege obligatorie, concurând ziua lui Christos (Creatorul). Timp de câteva secole, sabatul Domnului a mai fost tolerat, pâna când Biserica a început sa-l condamne, iar duminica, ziua liturghiei publice, care fusese doar o zi de lucru în care se tinea o adunare de dimineata, a început sa primeasca o cinstire sabatica. Decretul lui Constantin cel Mare din anul 321 oprea pe locuitorii cetatilor sa lucreze în „
venerabila zi a soarelui” (asa cum o numeste el), iar sinoadele din sec. VI vor sabatiza total duminica, poruncind si taranitor sa se opreasca de la lucru.
        Crestinii de astazi ar trebui sa se întrebe: Daca aceasta schimbare a fost legitima, (indiferent cine a facut-o!), daca a trebuit parasit sabatul în favoarea unei zile „mai crestine”,
de ce s-a cautat acoperirea acestui transfer, numerotându-se duminica drept asaptea zi a saptamânii? Cine a urmarit o asemenea confuzie si când s-a facut? Daca adevaratul motiv a fost nevoia de a celebra învierea, de ce nu s-a dovedit suficient Pastele ? Iar daca evenimentul a meritat o comemorare mai frecventa decât cea anuala, de ce a fost înlaturat sabatul pentru a face loc acestei inventii pe care NT nu o cere? Si daca sabatul fusese desfiintat de Christos, de ce au pastrat crestinii ciclul saptamânal care nu este legat de natura (cum sunt ziua, luna si anul) ci este dat de la facerea lumii, formând un întreg împreuna cu sabatul ?
       Biblia este suficient de clara în aceasta privinta, deaceea ultimul test dat de Dumnezeu crestinatatii este respectul fata de legea Sa si fata de sabat. Exista ceva comun cu primul test dat omului (Gen 2:16-17). Ascultarea de Dumnezeu nu trebuie rationalizata. Chiar daca toti pomii sunt pomi, unul a fost interzis. Întelegerea corecta vine în urma ascultarii. Nu este nevoie sa întelegem, mai întâi, toate motivele lui Dumnezeu, pentru a crede si a asculta.

 Ca argument în favoarea afirmatiei ca duminica este o inovatie a Bisericii Romane si nu a lui Christos sau a apostolilor, avem astazi si teza de doctorat a Dr. Samuele Bacchiocchi (acum profesor la Universitatea Andrews, USA) care a primit cele mai înalte distinctii ale Universitatii Gregoriene de la Vatican, dupa absolvirea sa în 1977. Disertatia sa (tiparita apoi de presa Vaticanului) cu titlul „De la Sabat la Duminica” dovedeste ca duminica nu-si are originea la Ierusalim sau în alta zona rasariteana, ci la Roma. Adventistul S.Bacchiocchi a fost primul protestant care a reusit sa intre la Universitatea Gregoriana. Studiile facute de el în acest domeniu al teologiei si al istoriei Bisericii sunt superioare tuturor lucrarilor care au fost scrise pâna acum în acest domeniu. Disertatia sa a ramas fara replica si ar merita tradusa în toate limbile. Acceptarea acestei lucrari de catre teologii romani si medalia de aur oferita absolventului de catre papa Paul VI sunt argumente clare ca papalitatea nu neaga acest fapt, ba chiar se lauda cu el, ca fiind un semn al autoritatii ei recunoscute, indirect, si de protestanti. Biserica Romana, a afirmat adesea ca duminica este semnul autoritatii ei. Cardinalul american Gibbons spunea în 1895:: „Duminica este semnul autoritatii Bisericii Catolice”. La fel raspunsese si Dr.Eck lui Martin Luther, la fel afirmase arhiepiscopul Fossa de Reggio la Conciliul din Trent în 1545 ceea ce se reflecta si în Catechismul doctrinal american al lui Keenan (1876, New York). Observati câteva afirmatii catolice din timpurile recente:

       Biserica Catolica a schimbat serbarea sâmbetei în duminica pe baza autoritatii ei divine si infailibile date de întemeietorul ei, Isus Christos. Protestantii care pretind ca Biblia este singurul lor ghid în materie de credinta, nu au dovezi biblice ca sa serbeze duminica. Din acest punct de vedere, Adventistii de Ziua a Saptea sunt singurii protestanti consecventi.” (The Question Box. The Catholic Universe Bulletin, aug. 1942 p.2, citat de revista These Times march 1973 p. 43)
       „Cu peste 1000 de ani înainte de a exista Protestantismul, Biserica Catolica a schimbat ziua de odihna, din sâmbata în duminica, în virtutea misiunii ei divine .•” (The Catholic Mirror, Baltimore, sept. 23 1893, citat în These Times, march 1973, p. 42)
       „Duminica este semnul autoritatii noastre. Biserica este deasupra Bibliei, si aceasta transferare a tineri sabatului este dovada acestui fapt.” (The Catholic Record, Ontario-Canada, 1 sept. 1923, citat de L.Tucker în The Sign ofthe Beast, p. 10)

       
TOTUSI, NOI NU sustinem ca crestinul constiincios care serbeaza duminica în cinstea învierii lui Iisus, sau ca datina bisericeasca, are „semnul fiarei”. Orice adventist trebuie sa stie sa-si masoare cuvintele si sentimentele în acest domeniu. Dumnezeu nu ne-a dat misiunea de a rani constiinta celor care nu stiu ce fac. Dar noi sustinem ca semnul fiarei este impunerea prin lege a sabatului lui Antichrist (duminica), sfidând principiul libertatii de închinare si dispretuind Cuvântul clar al lui Dumnezeu. Oricine calca în mod constient (dupa ce a fost avertizat), sabatul legii morale a lui Dumnezeu, pentru a respecta legile omenesti, primeste semnul fiarei. Ceea ce face din duminica semnul fiarei, nu este nici tema învierii, nici faptul ca este doar un obicei omenesc, ci faptul ca va fi impusa prin lege de stat în locul sabatului, asa cum a facut Roma antica si medievala, determinând persecutarea celor care vor sa asculte de Dumnezeu. Ea nu este si n-a fost niciodata o adevarata comemorare a învierii Domnului. Pentru crestinul obisnuit, duminica este un simplu week-end în care este liber sa faca ce vrea, ascultând si o liturghie sau o predica protestanta, fara ca aceasta sa fie o zi de bucurie în Domnul si de oprire a tuturor lucrarilor si discutiilor de fiecare zi (Is 58:13-14).
       Daca cineva tine sabatul in acelasi stil în care se tine duminica, asemenea sarbatorilor ceremoniale care erau o umbra (Ex 12:16, Lev 23:8 comp. cu Lev 23:3), aceasta înseamna ca el tine sabatul sau propriu, nu sabatul Domnului.
Iisus a desfiintat sabatul fariseilor ca sa faca loc sabatului lui Dumnezeu — o zi în care Creatorul este celebrat ca Tata si ca Mântuitor. Nu interdictiile talmudice sfintesc sabatul, ci exemplul original al lui Christos la facerea lumii (Gen.2:1-4) si în viata sa pamânteasca. Cei care nu pastreaza sabatul în spiritul lui Christos, nu vor avea putere sa reziste persecutiei, ci vor primi semnul fiarei.
        Persecutia împotriva crestinilor disidenti va începe cu constrângeri economice (v.17) dar va ajunge în final pâna la varsare de sânge. Cei ce se mira ca în timpurile moderne s-ar putea petrece o asemenea barbarie, sa-si aminteasca de marile exterminari naziste care s-au petrecut „sub ochii nostri”, acum numai 50 de ani, fara sa fim prea alertati de ele.

Numele fiarei

"triregnum"-coroana  Papei      Numele fiarei este considerat de majoritatea interpretilor ca fiind Antichrist. Acest cuvânt grecesc ( — Anti-Christos) înseamna „Vice-Christos„. Dictionarele grecesti, precum si Enciclopedia Catolica, recunosc ca acesta este sensul strict lingvistic al termenului. Nu este vorba de un personaj care se declara împotriva lui Christos, ci în primul rând de un uzurpator care se pretinde viceregele sau vicarul Lui. Or, titlul oficial si traditional al papalitatii este VICARIVS CHRISTI (Vicarul lui Christos). În cazurile în care s-a urmarit sublinierea dumnezeirii lui Christos si a originii divine a

 oficiului papal, s-a scris VICARIVS FILII DEi (Vicarul Fiului lui Dumnezeu). Suma cifrelor care reprezinta literele acestui titlu latin (V=5, I=1, C=100, I=1, V=5, I=1, L=50,I=1, I=1, D=500, I=1) este 666. Pâna astazi nu s-a gasit o explicatie mai buna. Este nevoie de o întelepciune a Unuia mai mare decât Solomon pentru o întelegere completa a acestei taine. În orice caz, Solomon este singurul personaj biblic de care se leaga numarul 666 (2Cr.9:3). Solomon care trebuia sa fie un tip al lui Christos (Fiul lui David), a devenit un tip al lui Antichrist, prin apostazie, numarul 666 reprezentând recunoasterea autoritatii lui imperiale si bogatii legendare…


Triumful biruitorilor fiarei (Apoc. 14:1-5).

     Scena are loc în cer, dupa cum reiese din v.2. NT arata ca Muntele Sionului este în legatura cu (sau echivalent cu) Ierusalimul ceresc (Evrei 12:22). Cei 144.000 sunt luptatorii sigilati din cap.7, care dau lupta cu fiara. Aici sunt vazuti în ceruri, ca biruitori, aratând ca, în timp ce milioanele si miliardele lumii au îngenuncheat înaintea idolului papal, primind pe frunte antisabatul  lui Antichrist, vor exista multi credinciosi statornici, din toate popoarele, care vor avea pe frunte sigiliul lui Dumnezeu. Numele comun al lui Iisus si al tatalui Sau, este acel nume sacru pe care Fiul lui Dumnezeu Si-l descopere în Ex.3: — Yahwe, „Cel ce era, este si va fi„. Noul Testament îl recunoaste aici pe Acela care este una cu Tatal, Creatorul si Mântuitorul lumii (comp Ioan 12:36^43 cu îs 6:1-3. 9-10).
       Numele lui Dumnezeu pe frunte este
simbolul apartenentei (fiind numele de pe sigiliu) (dar si simbolul sfintirii, al primirii caracterului lui Dumnezeu. A avea caracterul lui Dumnezeu înseamna a avea legea Lui scrisa în inima si manifestata în viata, din credinta si iubire. (Ioan.17:26). Cei 144.000 sunt primul rod dintre cei rascumparati. Si primul rod era închinat Domnului, întotdeauna. De aceea ei sunt aparati de moarte (Ier 2:23).
       Aceasta ramasita a Israelului universal al lui Dumneze este în mod sigur formata din crestini, deoarece ei sunt împreuna cu Mielul (v.1.4 comp. Apoc.7:17). Pentru explicatii asupra identitatii, vedeti cele de la cap. 7.
       Cântarea cea noua a biruitorilor (v.2-3) nu poate fi redata de nimeni din cer sau de pe pamânt, decât de ei, pentruca ei sunt singurii care trec prin „
necazul cel mare„. Aceeasi cântare este numita în cap.15, „Cântarea lui Moise si a Mielului„, amintitnd de cântarea eliberarii de la Marea Rosie, cu ocazia iesirii din Egiptul devastat de plagi. Ea este cântata într-un sens general de mântuitii din toate neamurile (5:9) . Prin urmare, acesti 144.000, chiar daca printre ei pot fi multi evrei, sunt ramasita unui Israel spiritual. ( —kitharra = lira, harpa de mâna, nu alauta). Ei sunt rascumparati de pe pamânt [dintre cei vii] T. V. 595. Sunt crestinii de tipul Enoh si Ilie care au fost luati la cer prin translatie (mutare directa, în corp glorificat), crestini de tipul lui Iosua si Caleb care au intrat în tara fagaduita.
       Calitatile spirituale (v.4-5). În traducere directa, textul grecesc se poate reda astfel, cuvânt cu cuvânt: „
Acestia sunt cei ce nu s-au mânjit cu femei, fiindca sunt virgini„. Într-un asemenea context simbolic nu se poate ramâne la sensul propriu al acestor cuvinte. Este adevarat ca în timpurile noastre lumea a devenit un bordel, ca libertatea sexuala este cea mai cautata si mai proslavita libertate si cultul cel mai adorat de multime, asa încât n-ar fi de mirare ca Dumnezeu sa aleaga floarea castitatii pentru a împodobi cerul. (Ellen White afirma ca acea destrabalare „sacra” a lui Israel, acel „sexy-cult” care s-a desfasurat în Valea Sitim, lânga Iordan, chiar la hotarul tarii fagaduite, va deveni o situatie predominanta înainte de a doua venire a Domnului Christos!— PP 459-461). Totusi, la cei 144.000 se subliniaza virginitatea si nu doar castitatea. Si, pentru ca Biblia subliniaza sfintenia casatoriei, ar fi ciudat ca Dumnezeu sa aleaga numai persoane virgine. De fapt, în viziune sunt numai barbati, si nu uitati ca virginitatea este, prin excelenta, o calitate feminina! (vezi si Mat 25:1-13).
       Exista însa un fel al lui Dumnezeu de a ne numara si masura barbatia si virginitatea, la care poate sa aspire si cel mai decazut barbat si cea mai pacatoasa „femeie pacatoasa” care crede în Numele lui Christos spre iertare si biruinta, primind pe frunte Numele Lui. În sensul propriu al expresiei din text, logica ar cere sa se spuna: „
ei sunt virgini pentruca nu s-au mânjit cu femei„. Dar aici se spune exact invers: „nu s-au mânjit…pentruca sunt virgini”. Prin urmare, virginitatea lor nu este o consecinta a înfrânarii, a ascezei lor, ci exact invers: ei sunt virgini si, deaceea nu s-au mânjit cu femei. Aceasta relatie nu pot s-o explic, din punct de vedere gramatical, decât în sensul ca aici Inspiratia intentioneaza o virginitate „a inimii”. În Biblie, este numita fecioara o cetate neînvinsa, necucerita, neînfrânta. În acest sens, nu doar „fiica Sionului”, ci si „fiica Babilonului” si „fiica Egiptului” sunt numite fecioare (îs 47:1, Ier 46:11). Aceasta idee se poate lega atât de metafora sigilarii (unul dintre sensurile sigilarii fiind inviolabilitatea constiintei, a caracterului, a vietii) cât si de aceea a victoriei în aceasta ultima lupta.


       În mod evident, este subliniata puritatea spirituala. Femeile din aceasta imagine sunt ecoul unui eveniment tipic, amintindu-ne de acea cadere a israelitilor în idolatrie cu putin timp înainte de a intra în tara fagaduita, chiar la Iordan, la hotarele Canaanului. La sfatul falsului profet Balaam, care fusese cândva profet al lui Dumnezeu, care cunostea adevarul dar iubea mai mult argintii, vrajmasii poporului lui Dumnezeu au desfasurat o sarbatoare


generoasa, „ecumenista”, la care au invitat si pe evrei. Femeile pagâne au fost acelea care i-au facut sa cada în pacat si multi au fost pedepsiti la cuvântul lui Dumnezeu (Num 25 Num 31:14-18). Faptul ca aceasta tragedie istorica sta în spatele expresiei apocaliptice mi se pare evident. Exista si un alt element care subliniaza legatura: în ambele capitole din Numeri (25 si 31) sunt prezente numere sugestive: 24.000 (2 x 12.000) si 12.000 (1000 x 12), adica exact factorii numarului 144.000 (vezi cap. 7:5 etc.).


       În contextul acestei scene profetice avem deasemenea un fals profet care pregateste o sarbatoare idolatra si care, asemenea lui Balaam (vezi si cap.2:14-16), face tot ce poate sa atraga lumea în valea ultimei decizii: adorarea Creatorului, sau zeificarea creaturii ?. Ce rol ar putea juca femeile în acest scenariu? Apocalipsa descrie o singura femeie curata, dar mai multe femei usoare: Izabela, prostituata Babilon si fiicele ei (17:5). Într-un timp în care multi credinciosi vor fi ademeniti de bisericile prostituate ca sa se îndeparteze de legea lui Dumnezeu  si sa primeasca semnul fiarei, vor exista si unii crestini statornici, în ciuda tuturor farmecelor ecumeniste si spiritualiste inspirate de Balaamii moderni.
       Merita subliniata corespondenta dintre situatia bisericii din Pergam (tipul Bisericii din sec. IV-VI) si scenele din cap. 13-14. Nu numai prezenta unui fals profet si a ispitelor reprezentate de „prostitutia sacra” a compromisului dintre religia curata si religiile false, dar si prezenta manei si a numelui (2:17) sunt semnificative. Mana este semnul grijei lui Dumnezeu pentru nevoile fizice ale poporului Lui. (implicând principiile ceresti ale alimentatiei !), cât si un simbol al testarii credintei si ascultarii cu privire la porunca sabatului: Ex. 16:4.18.23-35. În contextul scenei celor 144.000 este pusa greu la încercare credinta, prin acea restrictie economica din cap. 13:17 si printr-o lege duminicala universala. Numele cel nou apare aici scris pe frunte. (O alta anticipare a acestei sigilari se gaseste în fagaduinta data biruitorilor din Filadelfia: cap. 3:12. Aceste corespondente între elemente din cele sapte scrisori si scenele ultimului act al marii drame arata, o data în plus, ca bisericile apocaliptice trebuie vazute nu numai ca biserici locale sau ca perioade ale Bisericii, ci si ca reprezentând întreaga Biserica spirituala a lui Dumnezeu în orice moment al istoriei, inclusiv la sfârsitul timpului).
       În constrast cu cei ce urmeaza fiarei în cap.l3:3 b, dupa textul grecesc, „acestia
[cei 144.000] sunt cei ce însotesc pe Miel, oriunde merge El”. Participiul grecesc folosit aici arata ca ei umbla cu Iisus la timpul trecut, la prezent si la viitor. Asemenea celor doisprezece (12!): loan 1:36-37, 6:66, 12:12, 16:32, 17:14, 18:15-16, 21:19-24, Le 9:57-62. Ei sunt primul rod (cele mai alese roade) ale jertfei lui Iisus, dintre toti mântuitii, fiindca au trecut prin necazul cel mare, pe unde a trecut si Domnul lor.
       Astfel cei de pe urma vor fi cei dintâi în Împaratia lui Dumnezeu (Mat 20:1-16). Nu cei ce se lauda cu nasterea lor, ca fariseii care se fereau sa întâlneasca un pagân, un samaritean sau un israelit nepurificat, ci aceia care umbla cu Mielul. Cei ce n-au alta virtute decât ca „
s-au nascut în credinta si n-au fost membri ai altor biserici”, trebuie sa se mai nasca odata; singura lor sansa de a intra în ostirea celor sigilati este pe aceeasi cale ca si pacatosul cel mai josnic. Ideile fariseice cu privire la identitatea celor 144.000, tradeaza adesea laodiceanismul Bisericii.
       Versetul 5, în greceste este mai scurt: „
în gura lor nu s-a gasit minciuna; ei sunt fara defect.” Ei sunt ca si Domnul lor (Is 53:9 u.p. 1 Petru 2:21-22, Tefania 3:11-13). Minciuna este tagaduirea adevarului, distorsionarea adevarului sau ascunderea lui în conditii în care aceasta prejudiciaza (Col 3:9, Iac 3:14). loan foloseste contrastul adevar-minciuna într-un sens profund care trebuie vazut si aici (loan 14:6.17, 17:17.19, 18:37-38, 3 loan 3.4.8.12). Ultimele cuvinte spuse despre ei ( amomoi eisin = ei sunt fara defect; de la cuvântul momos = defect) ar trebui sa dea de gândit si sa determine un studiu serios al Bibliei pentru a întelege ce înseamna aceasta perfectiune morala si cum poate fi atinsa. Acelasi termen grecesc (cu sensul de fara defect, fara repros, ireprosabil) se foloseste referitor la jertfele ceremoniale (Num 6:14, 19:2), jertfa lui Iisus (1 Petru 1:19, Ev 9:14) si în alte cazuri (Ps 14:2, 17:24, Ef 1:4, 5:27, Col 1:22, 2 Petru 3:14, Fii 2:14.15, Iuda 24).
       Mesajul este clar. Spre deosebire de parerea populara care sustine ca nu depinde de noi ca sa fim numarati printre cei 144.000, Ellen White spunea: „Sa ne straduim cu toata puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, sa facem parte dintre cei 144.000!” 7 SDABC, nota aditionala la Apoc. 7).

Ultima invitatie a Evangheliei vesnice (întreita avertizare) si revenirea lui Iisus
(14:6-20)

    În contrast si în opozitie cu tripla alianta satanica din cap.12-13 (balaurul, fiara si falsul profet) care se unesc pentru a converti lumea la noua lor „evanghelie”, urmatoarele scene prezinta alianta a trei îngeri care cvanghelizeaza lumea cu Evanghelia cea vesnica, veche dar întotdeauna actuala, neschimbatoare. Ea este vestea buna ca avem un Tata plin de preaiubire si îndurare, care a dat pe Singurul Sau Fiu pentru fiecare dintre noi, pentru bucuria de a ne avea cu El pe vesnicie. Ea cuprinde acel har, deplin si adânc iertator, pe care nu-l putem explica dar îl putem primi prin credinta. Ea cuprinde acea atribuire a dreptatii vesnice si desavârsite a lui Iisus în dreptul celui care crede. Ea ofera împacarea cu Dumnezeu prin meritele exclusive ale Aceluia care a fost judecat pe Calvar în locul nostru pentruca noi sa putem fi îndreptatiti la judecata lui Dumnezeu. În ea se cuprinde toata frumusetea si gratia caracterului îndurator si sfânt al lui Dumnezeu, dar si slava Legii si a dreptei judecati a lui Dumnezeu si oferirea unei ultime ocazii de har” pentru a scapa de mânia divina.
       Dupa scena ultimei avertizari apare scena revenirii lui Iisus, în care lumea este surprinsa împartita în doua mari recolte: lanul de grâu (cei ce au sigiliul lui Dumnezeu) si via pamântului (cei ce au stigmatul fiarei). Scena celor doua recolte este în legatura cu Sanctuarul ceresc si în ea apar deasemenea trei îngeri. Trei îngeri pentru avertizare, trei pentru judecata. Imaginea îngerilor din aceasta pericopa aminteste de profetia lui Iisus din Mat 24:31.
        Întreita solie îngereasca (14:6-13). Ultima avertizare a lumii este descrisa sub simbolul unor îngeri care zboara „prin mijlocul cerului„, la zenit. Nici un comentator nu asteapta niste serafimi cu

aripi de fulger care sa avertizeze lumea strigând printre nori. Toti vad aici interventia lui Dumnezeu prin trimisii lui de pe pamânt. Ei sunt, totusi, soli „ceresti”, deoarece mesajul si misiunea lor sunt ceresti (2 Cor. 5:20, Gal 4:14 u.p.
       Interpretii de-a lungul timpului au vazui în acesti trei îngeri pe unii reformatori medievali sau protestanti (ca Valdo, Wicleff, Hus, Luther, Calvin, Spener, si altii). Dar este destul de clar ca avertizarile lor, oricât de importante au fost, n-au reprezentat nici desavârsirea Reformei, nici ultima avertizare a lumii. În redesteptarile din sec. XIX si în marea Miscare Adventa dintre anii 1840-1844, primii doi îngeri au fost identificati cu acele treziri si evanghelizari. Interesant este ca, în Miscarea Millerita, care sustinea ca reprezinta primul si apoi al doilea înger, nimeni nu a vorbit despre semnificatia celui de-al treilea înger. Abia dupa 1844, când unii adventistii au descoperit sabatul biblic si identitatea sigiliului lui Dumnezeu si a semnului fiarei. Îngerul al treilea a fost identificat în misiunea Adventistilor de Ziua a Saptea.


Primul înger (v.6-7)

     Multe manuscrise vechi grecesti omit cuvântul (un alt), spunând, în mod simplu: „Si am vazut un înger„. Oricum, în aceasta viziune a marii lupte, în ultimele scene, Ioan nu mai vazuse vreun înger. Evanghelia vesnica este aici un ecou la avertizarea lui Pavel despre o „alta evanghelie” (Gal 1:6-9, Ev 13:8). Evanghelia lui Pavel avea sa fie speculata si gresit înteleasa în timpul sfârsitului (2 Petru 3:11-18. 3-4). în realitate, apostolul n-a învatat nici evanghelia harului ieftin pe care o predica unii crestini care nu stiu ce spun, nici evanghelia moralizarii lumii prin masuri politice „crestine” (incluzând si revolutii !). Pavel include în Evanghelia sa fagaduinta noului legamânt pentru împlinirea integrala si spirituala a legii morale (Rom 2:13.16.26, 8:4, Ev 8:10). De altfel, acest înger care tine în mâna sulul Evangheliei, invita omenirea la pocainta fata de Dumnezeul Creator si Judecator, iar ceilalti doi îngeri care se alatura, rostesc — în spiritul aceleiasi Evanghelii — vestea (buna sau rea?) a caderii Babilonului si avertizarea cu privire la semnul fiarei…
       De fapt, cele trei mesaje ale îngerilor formeaza o singura predica evanghelica, o chemare la adevarata închinare, încheindu-se cu motto-ul adventismului:
poruncile lui Dumnezeu si credinta în Iisus (v. 12). Daca Legea Morala are un loc în Noul Legamânt, atunci ea nu poate fi doar porunca buna sau sfat bun . Ea este si veste buna, pentruca în Christos ea este fagaduinta. Cu alte cuvinte, vestea cea buna nu contine doar iertarea (achitarea) noastra si eliberarea de pedeapsa vesnica. Harul lui Dumnezeu este supraabundent pentru a ne elibera de pacatele si defectele de caracter, de a ne si face drepti (nu numai de a ne socoti drepti). Din nefericire, chiar în rândurile noastre, evanghelia lui Pavel nu este înteleasa si primita în toata plinatatea ei. Daca cineva scapa de fariseismul îndreptatirii legaliste si moraliste, sau de teroarea stradaniilor solitare pentru sfintire si desavârsire, adesea cade în cursa teologica a unei îndreptatiri ieftine si neputicioase pe care o predica unii evanghelici: îndreptatit = iertat si atât. Dar unde este acea eliberare de puterea pacatului prin locuirea Spiritului Sfânt despre care învata Pavel în Romani 8 si în alte locuri? Nu este cazul sa alegem între Lege si Evanghelie, nici sa le amestecam fara întelegere, ci trebuie sa întelegem relatia dintre ele asa cum o învata Biblia. Abia atunci vom vedea si experimenta frumusetea Evangheliei. Ellen White a scris:
       „Îngerul care proclama Evanghelia vesnica, proclama Legea lui Dumnezeu; caci evanghelia mântuirii aduce pe oameni la ascultare de lege, prin care caracterele lor sunt formate dupa chipul si asemanarea divina.. Christos este atât legea cât si evanghelia.” (2SM. 106, Ms.32. 1896)
      
 „Christos a prezentat oamenilor lectii prin care sufletele lor erau aduse în comparatie cu legea lui Dumnezeu, nu într-o lumina legalista, ci în lumina Soarelui Dreptatii, pentru ca omul, privind, sa poata fi schimbat dupa chipul divin.” (3ST162, nov. 5, 1884)
       „Slava lui Christos este caracterul Sau si caracterul Sau este o expresie a legii lui Dumnezeu” (4ST443) „Legea si Evanghelia sunt atât de strâns legate, încât adevarul nu poate fi prezentat asa cum este el în Iisus, fara a împleti aceste subiecte în armonie perfecta. Legea este evanghelia lui Christos acoperita; evanghelia lui Iisus nu este nimic mai mult sau mai putin decât legea definita, aratând principiile ei atotcuprinzatoare.” (RH27.05. 1890)    „Vrajmasul a lucrat întotdeauna ca sa desparta legea de evanghelie. Dar ele merg mâna în mâna.”

        Mesajul îngerului este o chemare la pocainta asemenea aceleia a lui Ioan Botezatorul care a pregatit calea pentru prima aparitie a lui Christos (Lc 1:76-79). Aici este evidenta aceeasi misiune din Apoc. 10:2-3.10-11, unde se proclama „ceasul judecatii” (sfârsitul perioadei din Dan.8:14 în 1844) . În ambele locuri îngerul are în mâna o carte, în ambele locuri este vestit „ceasul judecatii„. Acolo îngerul reprezinta pe Christos si pe trimisii Lui, aici apar trei îngeri uniti care reprezinta o tripla miscare de trezire religioasa, având trei mesaje care se combina. Expresia „temeti-va de Dumnezeu (venerati pe Dumnezeu) si dati-I slava” este aceeasi ca si în cap.11:13 u.p. si ambele sunt ecouri la Mal 3:16 u.p. („…pentru cei ce se tem de Domnul si dau slava Numelui Lui”). De fapt, întreaga profetie a lui Maleahi este în spatele acestui înger apocaliptic. Maleahi (al carui nume înseamna „solul Meu”, „îngerul Meu”) se adreseaza „ramasitei” iesite din Babilon, este ultima solie de redesteptare si reforma din Vechiul Testament, fagaduieste venirea unui sol (=înger) al lui Dumnezeu (Mal.3:1), a unui Ilie (Mal 4:5-6) care sa pregateasca poporul pentru venirea Domnului Christos (îngerul legamântului, Yahwe, Soarele Dreptatii), pentru rasarirea Soarelui Dreptatii (Mal. 4:2). Îngerul Domnului (Messia, Domnul cel asteptat) vine mai întâi pentru o judecata, intrând pe neasteptate în Templul Lui si curatindu-Si poporul (Mal.3:1-15). În aceasta judecata, poporul este separat în doua clase: 1. cei rai si trufasi care au obiectii împotriva lui Dumnezeu si care vor fi mistuiti în ziua mâniei (Mal.3:15, 4:1.2) si 2. cei care slujesc pe Dumnezeu ca fii, care se tem de El si-I dau slava, a caror amintire este pastrata în cronicile ceresti si care vor fi alesi într-un fel deosebit, (sigilati) ca un tezaur unic si pretios, înaltati ca judecatori ai celor rai (Mal.3:16-18, 4:2-3). Întreaga carle a lui Maleahi respira acest suflu al Evangheliei vesnice, începând cu acele cuvinte pline de dor si de iubire ranita („V-am iubit”– zice Domnul…) si pâna la sfârsitul ei în care venirea lui Messia spre judecata si rasplatire este precedata de un sol al îndurarii, care pregateste calea Domnului, atragând atentia asupra celor zece porunci uitate.
       Un alt loc biblic care sta la baza avertizarii evanghelice a primului înger si a celui de al treilea este Ecl. 12:13-14, unde avem urmatoarele expresii semnificative: …
oricarui om…, …leme-tc de Dumnezeu…., …judecata…, …pazesteporuncile Lui… Aceasta concluzie târzie dar înteleapta a vietii nebunesti a lui Solomon este adusa în aceasta imagine ca o concluzie a istoriei unei omeniri ratacite si fara speranta. O evanghelie din care lipseste aceasta concluzie nu-i poate pregati pe oameni pentru ceasul judecatii.
       Cuvintele îngerului atrag atentia asupra adevaratei închinari — adorarea Creatorului. Miscarea Adventista a aparut în urma izbucnirii necredintei moderne si în paralel cu darwinismul si marxismul. În acest context este foarte semnificativa referirea la Dumnezeul Creator. Cuvintele îngerului repeta la litera tema poruncii a patra din Decalog: „
…Celui care a facut cerul, pamântul, marea…” (Ex 20:11, Ps 146:6) . Comparând aceste cuvinte cu solia celui de-al treilea înger care avertizeaza împotriva semnului fiarei si atrage atentia la poruncile lui Dumnezeu, întelegem ca închinarea adusa lui Dumnezeu se manifesta printr-o viata de credinta si ascultare al carei semn vizibil este respectarea sabatului ca memorial al Creatorului. Faza millerita a evanghelizarii facuta de adventisti între 1840-1844 n-a cuprins si aceasta întelegere. Abia astazi vedem mai complet sensul celor trei solii îngeresti si legatura dintre ele. Judecata de care avertizeaza îngerul este începuta în 1844 cu cei morti, si ultimei generatii i se vesteste acest adevar nu pentru a fi informata ca Dumnezeu judeca niste morti (!), ci pentruca aceasta generatie trebuie masurata, cernuta, cântarita, judecata…în timpul vietii. Si aceasta implica ultimul test al loialitatii fata de Dumnezeu: sigiliul Creatorului sau stigmatul fiarei ?


„Si un alt înger, al doilea, s-a alaturat” (v.8).

     Verbul grecesc folosit aici ( = ekoluthesen; de aici provine cuvântul acolit) înseamna a însotit pe.., a acompaniat pe.., s-a alaturat, a urmat lui…, a mers împreuna cu…. înseamna a urma cuiva, nu a urma la rând dupa cineva. Acest amanunt arata relatia dintre cei trei îngeri. Ei formeaza o unitate, o singura misiune. Mesajul celui de-al doilea anunta caderea Babilonului apocalipticcetatea cea mare, care a adapat toate neamurile din vinul pasiunii (mâniei) desfrâului ei”. Identitatea acestei cetati a lui Lucifer (vezi Is 14:4.12-13..) va fi explicata mai pe larg în cap. 17. Aici este suficient sa observam legatura evidenta dintre mesajul celui de-al doilea si al celui de-al treilea înger: în timp ce prostituata Babilon îmbata lumea cu vinul mâniei ei, al treilea înger avertizeaza ca închinatorii fiarei si ai chipului ei (adica aceia care accepta semnul sau numarul ei) vor bea si din vinul mâniei nepotolite a lui Dumnezeu… Acest lucru arata ca cetatea Babilon cuprinde toate institutiile si puterile care vor concura la promovarea sistemului si cultului de tip papal, prin impunerea legii duminicale în locul Legii Creatorului.
        Semnificatia expresiei repetate „
a cazut” poate fi înteleasa printr-un studiu al locurilor biblice care stau la baza acestei imagini apocaliptice: Is 21:9, Ier 51:8. Anuntarea anticipata a caderii (înfrângerii) Babilonului implica mai întâi o cadere spirituala care este condamnata aici. Si anuntul implica un apel adresat „israelitilor” care sunt în captivitatea babilonica: iesiti din ea, poporul Meu, ca sa nu fiti loviti cu urgiile care vor cadea peste ea ! (îs 48:20, 52:11, Ier 50:8,51:6.9.45, Zah 2:7). Dupa cum iudeii au fost prizonieri în Babilon timp de 70 de ani si s-au repatriat la timpul aratat în profetie, dupa decretul lui Cyrus, în doua mari valuri succesive, tot astfel Marea Redesteptare Adventista (Millerita), la sfârsitul ultimelor perioade profetice (1798, 1843/1844) a început sa predice, din vara anului 1844, separarea celor credinciosi de bisericile apostate. Aceasta decizie neobisnuita a venit în urma atitudinii ostile pe care au luat-o, pe
neasteptate, bisericile americane.
       De fapt, anul 1844 reprezinta un moment de rascruce si separare în interiorul protestantismului american. Largi biserici (prezbiterieni, baptisti, metodisti etc.) s-au scindat în acest an pe tema atitudinii fata de sclavie. Iar sclavia este unul din pacatele Babilonului (Apoc 18:13 u.p). Initial aceste biserici fusesera favorabile fata de evanghelizarea adventista. Adventismul era pe atunci o miscare interconfesionala, o trezire religioasa aparuta simultan, în mai multe biserici, în urma predicilor baptistului William Miller si ale celorlalti predicatori colaboratori ai lui. Miller fusese autorizat ca predicator de catre baptisti, iar ceilalti predicatori milleriti erau, în majoritate, pastori care apartineau trup si suflet diferitelor biserici (metodisti, baptisti, discipoli, episcopali etc). Adventistii nu intentionasera întemeierea unei noi biserici prin schisma (separare). Dimpotriva, bisericile americane crescusera în urma evanghelizarii adventiste. Predicatorii


adventisti erau invitati de toate bisericile, si nimeni nu avea alta grija decât pocainta si pregatirea pentru „ceasul judecatii” si al revenirii lui Iisus.
       Dar faptul ca majoritatea membrilor bisericilor erau lumesti, în frunte cu majoritatea pastorilor lor, a dus la o crestere a manifestarilor ostile fata de adventisti pe masura ce se apropia anul 1844. În perioada 1843-1844, unele biserici americane au luat decizia oficiala de a exclude din rândurile lor pe toti cei care împartaseau „erezia adventista„. Astfel ca,în vara anului 1844, în ciuda reticentei lui Miller si a multor conducatori adventisti, s-a aplicat bisericilor lumesti titlul de Babilon si s-a publicat în presa adventista invitatia:
Iesiti din ea, poporul Meu! (conf. Apoc 18:1-4). Aproape 100.000 de persoane în America au ascultat apelul, formând confesiunea separata a adventistilor. Acel moment decisiv a fost marcat în istoria protestantismului si de alte semne ale decaderii: parasirea istoricismului în interpretarea profetica (parasirea principiului zi-an, scotând astfel papalitatea din profetie), miscarea puseyista (sacramentarista) printre anglicani (orientare spre catolicism!), acceptarea liberalismului teologic si a darwinismului, o scadere tot mai mare a spiritualitatii si chiar a religiozitatii (confuzia dintre biserica si lume), parasirea reformelor începute în anii precedentii în domeniul sanatatii publice si al educatiei etc.
       Emblema adventistilor fusese o reprezentare în zbor a primului înger din Apoc 14. Începând cu vara anului 1844 s-a adaugat emblemei un al doilea înger. (Dar nimeni dintre ei nu s-a gândit Ia ce ar putea însemna al treilea înger). Aplicarea profetiei despre caderea Babilonului la protestantism, a fost facuta de adventisti mai mult ca o avertizare decât ca o incriminare. Protestantismul înca nu era Babilon de-a binelea; abia în urma unei apostazii mai adânci urmate de proiectul „
chipului fiarei” si al impunerii „semnului” duminical, protestantismul devine, cu adevarat, Babilon. Restul „crestinatatii” era, deja, de multa vreme Babilon o cetate care pretindea a fi a lui Dumnezeu, dar nu era decât o continuare cosmetizata a puterii „spirituale” a Romei pagâne. În timp ce primul si al treilea înger striga cu glas tare în acest capitol, îngerul al doilea vorbeste fara sa strige. Acelasi mesaj este repetat în Apoc. 18:1-2 pentru ultima data, într-un timp în care bisericile sunt complet decazute, pline de imoralitate si controlate de spirite necurate…. Abia atunci se anunta, cu strigat puternic si luminând tot pamântul cu slava, caderea Babilonului si somatia de a-l parasi. Pâna atunci ar fi bine sa aplicam cât mai putin si cu cea mai mare atentie epitetul de Babilon bisericilor protestante. De la 1844 pâna astazi, datorita multor copii ai lui Dumnezeu care sunt înca în ele, aceste biserici au promovat raspândirea Bibliei si evanghelizarea crestina, straduindu-se cu mari dificultati sa pastreze vie flacara crestinismului. Ellen White îi numeste crestini pe protestanti, iar pe ceilalti credinciosi îi împarte în doua: catolicii si lumea


Un alt înger, al treilea..(v.9-12)

     Mesajul celui de-al treilea înger este de o severitate extrema, si totusi el nu este decât o acompaniere a celui de-al doilea si a primului înger care tine Evanghelia Vesnica. Adevarata Evanghelie nu este aceea care-i lasa pe oameni sa piara în pacatele lor neavertizati, ci aceea care ia în consideratie pacatul si pedeapsa lui cu toata seriozitatea. Evanghelia spune ca Mântuitorul a fost pedepsit în locul nostru si a înviat ca sa ne ofere puterea învierii Lui, puterea biruintei asupra pacatului. În lumina acestei Evanghelii, tolerarea pacatului în viata personala sau în viata Bisericii este un fapt mult mai grav decât ceea ce se întâmpla în sectorul pagân al Babilonului. Prin solia celui de-al treilea înger, Evanghelia atinge culmea îndurarii lui Dumnezeu prin faptul ca, într-o generatie plina de apostazie si faradelegi, cu urgiile lui Dumnezeu stând gata sa se verse asupra ei, Cerul maigaseste resurse pentru a întârzia o clipa ziua mâniei, oferind înca o zi de har, împrumutata din vesnicie. Numele acestei zile este „astazi!”.
        Al treilea înger avertizeza lumea cu privire la cultul fiarei (al papismului) si al imaginii fiarei (al bisericii de stat), numind legea duminicala „semnul fiarei„, marca si stigmatul Anlichristului roman. O asemenea avertizare nu poate fi auzita rostindu-se „cu glas tare” decât în urma unei redesteptari ca aceea descrisa în Apoc.10 si Apoc. 14:6-7 si odata cu împlinirea profetiei despre legea duminicala. Adventistii de Ziua a Saptea au prevazut si au avertizat prin voce si prin scris ca se va da o lege duminicala în SUA si apoi se va generaliza. Toate evenimentele duc spre o crestere a rolului Americii si Vaticanului pe glob, concomitent cu o crestere a presiunilor interne americane pentru o „crestinare” a Constitutiei. Ne îndreptam spre un nou „ev mediu„, incomparabil mai scurt si incomparabil mai dificil. Oricât ar parea de sectara, de fanatica si de stranie aceasta avertizare, ea trebuie data lumii cu orice pret, înainte de revarsarea dreptei razbunari a lui Dumnezeu. Cine respinge sigiliul lui Dumnezeu, va primi semnul fiarei. Cine bea din vinul Babilonului va bea si din vinul mâniei lui Dumnezeu.
Avertizarea despre pedeapsa se refera la cele sapte urgii (Apoc. ÎS:1. 16:1.., 19:1-2) dar si la pedeapsa vesnica a pacatosilor (Apoc.20:10).

       Imaginea torturii fara sfarsit in foc si pucioasa si descrierea fumului arderii care se inalta in vecii vecilor, zi si noapte este, in mod evident, o hiperbola. Contextul este simbolic (înger, semn, fiara, potirul mâniei prostituatei, potirul mâniei lui Dumnezeu, secera, grâu, cosor, struguri, cetatea Babilonului, cetatea Domnului, etc). Toate scenele din cap 14 sunt simbolice. De ce, atunci, chinurile vesnice sa fie o realitate literala? Babilonul a desfiintat poruncile lui Dumnezeu pentru a înalta inventiile proprii si, pentru a determina pe muritori sa îngenunche în fata acestor inventii omenesti, nu s-a multumit sa ameninte cu pedepse bisericesti si civile, ci a inventat sperietoarea cumplita a iadului vesnic în care diavolii îi fierb pe rebeli în smoala, miliarde si miliarde de ani, fara sfârsit. Originea satanica a teoriei este. evidenta, deoarece ea da demonilor rolul lor favorit de tortionari, în timp ce Iisus spune ca tocmai pentru ei a fost pregatit iadul (Mat 25:41). În spatele acestei scene profetice se afla imaginea distrugerii Sodomei (Iuda 7. Gen 19:24.28) tipul distrugerii altor cetati si tari , si al distrugerii finale. (Deut 29:23-24. îs 13:19, 34:9-11) Focul nestins al Gheenei (valea idolatriei si a gunoaielor din afara Ierusalimului) este pus în constrast cu permanenta sabatului (Is 66:23-24) , este pedeapsa pentru profanarea sabatului (Ier 17:27) . Cei ce resping odihna lui Dumnezeu care este ilustrata si confirmata saptamânal prin sabat, nu vor avea odihna nici zi nici noapte, mistuindu-se în compania fiarei al carei semn l-au ales (14:11). Nu întâmplator, cele sapte plagi sunt razbunarea Legii lui Dumnezeu (Apoc 11:19) si numarul de sapte al plagilor este o replica la saptamâna Creatiei.
       Acest iad al pedepsei finale nu este în strafundurile vulcanice ale pamântului, cum îsi imagina antichitatea pagâna, ci este „instalat” în urma judecatii, înaintea îngerilor si înaintea lui Iisus (14:10). Va puteti imagina un rai în care sa predomine imaginea continua a torturarii pacatosilor ? Oare, cu aceasta scena se va delecta Mântuitorul, îngerii si sfintii, toata vesnicia? O asemenea pedeapsa care sterge diferenta dintre rai si iad, nu poate fi imaginata de o minte sanatoasa. A face din aceste imagini poetice, hiperbole si simboluri niste realitati literale este o adevarata crima umanitara si o insulta la adresa onoarei lui Dumnezeu. Biblia vorbeste despre pedeapsa istorica a Sodomei în limbajul unui foc vesnic, descrie pedeapsa Ierusalimului de pe vremea lui Ieremia print aceeasi imagine a focului vesnic, profetizeaza distrugerea Edomului si a lumii vrajmase lui Israel prin aceeasi imagine a râului sau a lacului de foc, smoala si pucioasa, la care se adauga un fum gros care se înalta în vecii vecilor fara sa se stinga vreodata… (Iuda 7, Ier 17:27, Is 34:9-11). Nu avem motive sa credem ca Dumnezeu S-a schimbat între timp. Fiul Sau a luat asupra Sa pedeapsa vesnica, pedeapsa meritata de pacatos. Dara pedeapsa lui Iisus a avut un sfârsit prin moarte, inseamna ca pedeapsa meritata de cei ce resping Jertfa înlocuitoare a lui Iisus nu poate fi mai infinit maj mare decat pedeapsa luata de Iisus asupra Sa. Dar tocmai de aceea este grozava mânia Mielului” (Apoc 6:16-17). Nu exista chin mai mare decât al constiintei celui care vede cu ochii, aproape poate atinge vesnicia de fericire pe care a pierdut-o prin nebunia respingerii Evangheliei. Gândul ca pedeapsa este irevocabila si ca nu mai exista o.alta viata, un alt timp de proba, ca ai pierdut totul, pentru totdeauna, desi ti s-a oferit totul, în mod gratuit, pe un pret platit scump de Fiu lui Dumnezeu… este un gând pe care nici macar o imaginare anticipata nu-l poate suporta. Dar ce va fi atunci când constiinta se va trezi în fata sentintei definitive a Dreptului Judecator? Pedeapsa fizica va fi usoara fata de gândul despartirii pentru totdeauna de Dumnezeu, singurul izvor al vietii.
       Repetând aproape cu aceleasi cuvinte cele spuse despre „ramasita” poporului lui Dumnezeu în cap. 12:17, al treilea înger striga: „Aici e statornicia sfintilor…” (vezi cele de la cap. 13: 10 u.p.). Cartea lui Daniel îi numeste „sfintii Celui Prea Înalt” sau „poporul sfintilor” pe credinciosii care au rezistat Antichristului roman. Noul Testament îi numeste „sfinti” (dedicati, consacrati Lui Dumnezeu), pe membrii bisericilor crestine. Dumnezeu a ales ca semn distinctiv, ca marca a adevaratei sfintiri, sabatul (Ex 31:13-18), tocmai pentru faptul ca adevarata sfintire consta în ascultarea de legea Creatorului, de Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 17:17) si nu în exercitiile mistice si mecanice ale ceremoniilor

romano-bizantine, nici în exaltarile emotionaliste întâlnite în falsele treziri protestante sau perfectioniste. Sfintenia nu este o psihoza sau un spasm care-l scutura pe omul lui Dumnezeu, nici un fluid divin contagios ai carui agenti sunt preotii. Sfintenia nu este o vraja care sta în apa, în lemne vechi, în oase, cârpe si lumini, nici chiar în aur si diamante. Adevaratul crestinism si adevarata sfintenie este definita aici ca fiind tinerea (pazirea sau pastrarea) a celor doua principii fundamentale: poruncile lui Dumnezeu si credinta în Isus — Legea si Evanghelia. Acestea sunt cele mai vechi si întotdeauna actuale. Sanctuarul mozaic ilustra tocmai aceste doua mari principii.Crucea si umbra ei Pe de o parte, Decalogul asezat în locul cel mai sfânt, ca temelie a tronului lui Dumnezeu, în asa fel încât toate ceremoniile care se faceau priveau relatia cu aceasta Lege. Pe de alta parte, posibilitatea jertfei înlocuitoare si a serviciului preotesc (ambele reprezentând slujba unica a lui Christos), continua varsare de sânge si tamâiere, indicau credinta în Mielul lui Dumnezeu care iarta pacatul.
       De regula, în textul ebraic al VT, cele zece articole ale Decalogului nu se numesc porunci si nici lege. Ele se numesc „cuvintele legamântului” , „marturia” sau „legamântul„. Prin Lege, evreul întelegea întreaga descoperire data de Dumnezeu prin Moise, iar porunci erau numite toate cele poruncite de Dumnezeu în Tora (Legea), indiferent daca erau în Decalog sau numai în cartea Legii. În mod deosebit, când Biblia vorbeste despre porunca se refera la principiul fundamental al iubirii si ascultarii sau la fiecare porunca în parte (Deut 6:1-9 ebr.: porunca, nu poruncile. 1 Ioan 3:22-24). Acest lucru subliniaza ascultarea fata de toata vointa descoperita a lui Dumnezeu. Dar contextul din Apoc. 14, (care se refera la chestiunea sabatului) precum si cazuri ca acela în care Iisus vorbeste tânarului bogat (tipul laodiceanului— Lc. 18:20) arata ca Ioan se gândeste aici la cele zece porunci ale legamântului (cap. 11:19). Daca în vechiul legamânt ele erau doar pe table de piatra, în noul legamânt ele apartin Evangheliei Vesnice, fagaduintei lui Christos de a le grava în inima, pe frunte si pe mâna.
       „Credinta în Iisus” ( pistis Iesu) este o constructie genitivala care, din punct de vedere gramatical, se poate traduce si „credinta în Iisus” si „credinta lui Iisus„. Este adevarat ca Iisus ne-a lasat un exemplu si o învatatura de urmat, o credinta a lui Iisus, în contrast cu credintele lumii. Totusi, credinta pazita de El a fost împlinirea vointei Tatalui, ascultarea perfecta de poruncile lui Dumnezeu; si acest lucru se afirma în prima caracteristica a sfintilor. Nu poate exista, însa, o adevarata sfintenie luând pe Iisus doar ca exemplu de credinta traita. Iisus nu este doar Lege. El este si Evanghelie. Aproape peste tot în NT credinta este Evanghelia mântuirii prin sângele lui Christos. Se numeste credinta pentru ca ea cere în primul rând credinta si ofera totul numai prin mijlocirea credintei personale în Christos. În Fil. 3:9, Pavel reda tot la genitiv ( ) = pistis Christu, lit. credinta lui Christos) ceea ce traducatorii redau cu credinta în Christos. Aceasta este, în mod evident, credinta aceea care duce la îndreptatire. (NIV spune „remain faithful io Jesu’s = ramân credinciosi lui Iisus. Luther a tradus: „den Glauben an Iesum”= credinta în Iisus). Daca trebuie, totusi, sa întelegem expresia în sensul de „credinta lui Iisus„, de ce sa nu staruim mai mult asupra termenului credinta care nu înseamna fapte si porunci. Însusi Iisus a trait prin credinta în Dumnezeu si a deschis astfel pentru pacatos o cale de împacare cu Tatal prin credinta în „Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatele lumii„. Dupa cum El a trait prin Tatal, tot asa trebuie sa traim si noi prin Iisus (Ioan 6:29.57.69) . Este foarte probabil ca Ioan vorbeste aici despre acelasi principiu evanghelic pe care-l expune în prima lui epistola si în Evanghelie (1loan 5:10-13). (De fapt prima lui epistola vorbeste foarte mult si de poruncile lui Dumnezeu, în contrast cu învatatura antichrista…)
       Daca începutul soliei primului înger a fost între anii 1830-1844 si cel de-al doilea s-a alaturat în vara anului 1844, solia celui de-al treilea înger este identificata de noi cu misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea. Acest mesaj se alatura celor doua anterioare si sunt prezentate împreuna în evanghelizarea noastra. Al treilea înger striga cu glas tare, zburând în zenit împreuna cu ceilalti doi si formând emblema noastra actuala. A treia faza a Miscarii Adventiste de la 1844 a fost patrunderea printre adventistii milleriti a unei noi învataturi biblice careia înainte nu-i dadusera importanta. Chiar înainte de dezamagire, una din comunitatile adventiste în frunte cu pastorul ei Robert Wheeler din Washington NH, a primit doctrina sabatului în urma interventiei unei surori baptiste de ziua a saptea (Rachel Preston). Dupa dezamagirea de la 22 oct. 1844, pastorii milleriti John Preble, Joseph Bates si altii au publicat aceasta doctrina. O mica parte dintre adventisti au primit-o ca fiind o reforma necesara înaintea revenirii lui Iisus si un test universal pe care l-au înteles în legatura cu Apoc.7 si Apoc. 13-14. Cei mai multi adventisti au respins sabatul si au început sa lupte împotriva celor ce au sustinut poruncile lui Dumnezeu. Dar. în timp ce „adventistii de ziua întâi” n-au progresat, ba înca s-au scindat în mai multe grupari—dintre care unele au pierit deja iar altele s-au transformat radical, alterând Evanghelia (de ex. studentii Bibliei, martorii lui lehova) adventistii sabatistii, care nu numarau atunci nici o suta de persoane, reprezinta astazi o forta spirituala care încercuie globul.
       Îngerul a| treilea n-a început sa strige cu glas tare de la 1844. Intre anii 1844-1848 abia s-au cristalizat doctrinele noastre distinctive (sanctuarul, sabatul, starea inconstienta a mortilor. Spiritul Profetiei). Pe la anii 1860-1863 s-a organizat Biserica, numindu-se Adventista de Ziua a Saptea, pentru a se distinge de ceilalti adventisti care nu acceptau sabatul. Tot atunci s-a primit doctrina reformei sanitare. Evanghelizarea adventista era limitata la Statele Unite si abia spre sfârsitul secolului încep marile misiuni externe. Un eveniment crucial în formarea teologica si reformarea spirituala a miscarii adventiste a fost descoperirea si proclamarea adevaratei întelegeri a doctrinei îndreptatirii prin credinta, solia lui Jones si Waggoner care au fost sprijiniti în primul rând de Ellen White, cu ocazia Conferintei Generale de la Minneapolis în 1888.. Aceasta lumina respinsa de unii (chiar dintre vârfuri) si neînteleasa de multi, a avut un impact profund asupra istoriei noastre. Din nefericire, multi au preferat sa se învârteasca în continuare în jurul muntelui favorit, privind ca pe ceva straniu aceasta bataie a lui Iisus la usa Bisericii. Timpul marii strigari a îngerului al treilea a venit prin încoronarea doctrinei adventiste cu principiul îndreptatirii prin credinta în Iisus. Dar realizarea deplina a profetiei se aplica Ia timpul revarsarii în fapt a „ploii târzii” a Spiritului Sfânt, când evanghelizarea lumii sub un complet control supranatural va împlini profetia din Apoc. 18:1. Zborul îngerului al treilea a facut progrese, pentru ca el reprezinta sfânta lucrare a lui Dumnezeu în lume. Dar numai primirea deplina a Spiritului Sfânt (conditionata de primirea dreptatii lui Iisus) si atacul Babilonului prin proclamarea legii duminicale, va face ca acest înger sa apara sus, în zenit, stralucind pamântul ca soarele si fiind auzit bine de toti locuitorii pamântului.

„Ferice… de acum încolo ! „(v.l3).

     Toti cei care au murit în Domnul sunt fericiti, fiindca sunt sfinti si au parte de prima înviere (20:6). Dar aici este o fericire speciala, rezervata celor care mor în Domnul „de acum încolo„. Este vorba de privilegiul unei învieri speciale, imediat înainte de ziua venirii Domnului, a celor care au murit în Domnul în credinta adventista(de la 1844 încoace). Observati cele de la Daniel 12:2. Aceasta referire la cei ce au adormit în Christos de la 1844 încoace arata ca fusese prevazuta o întârziere a venirii Domnului dupa 1844, în harul lui Dumnezeu, spre pocainta multora (2 Petru 3:9-12). Porunca data lui Ioan de a scrie subliniaza acest adevar care a fost de mare mângâiere pentru toti cei care si-au jertfit confortul unei vieti tihnite si s-au ostenit pentru Evanghelie,

  asteptând si grabind venirea Lui, dar au murit fara sa vada revenirea Domnului. Desi la prima vedere ar parea sa fie vorba de odihna mortii, aici este vorba despre odihna mântuirii. Moartea nu este decât o oprire în loc a ceasului memoriei, pentru o clipa, indiferent de lungimea obiectiva a timpului. Aceasta clipa nu este decât pragul odihnei. Cei care s-au odihnit în Christos si au respectat odihna sabatului Lui sunt pusi aici în contrast cu cei din v.11 care nu vor avea odihna nici zi nici noapte. Faptele credinciosilor îi urmeaza. În slava, nu în moarte. Dai mai întâi ele trec pe la judecata pentru a fi martore în favoarea credintei în Christos a faptuitorului

Recoltele venirii lui Iisus (v.14-20).

     Nimeni nu are dubii cu privire la identitatea celui ce apare pe nor dupa aceasta ultima avertizare care împarte lumea în doua — cei ce au sigiliul lui Dumnezeu si cei marcati cu semnul fiarei. Întregul tablou este plin de simboluri si trebuie sa observam ca atât sentinta favorabila cât si pedeapsa, vin din Sanctuarul ceresc (v.l5.17) si din altarul care simbolizeza jertfa lui Iisus (v.18). Pentru unii, Crucea va pronunta îndreptatire si mântuire, pentru altii va rosti sentinta mâniei lui Dumnezeu. Imaginile din acest tablou sunt un limbaj împrumutat din Ioel 3:13-14.
       Iisus revine asa cum a promis, semnul prezentei Lui fiind acel nor al slavei divine (Apoc. 1:7, Mat 24:30). Cununa este simbolul biruintei lui finale (comp. cu Apoc.6:l-2).. El vine cu secerea, ca sa adune rodul a ceea ce a semanat, roadele suferintei Lui
       A venit vremea, secerisul s-a copt (v. 15-16). Timpul secerisului nu poate fi fixat într-un calendar agricol. În limbajul biblic împrumutat din viata cotidiana a Palestinei, secerisul depinde de ploaia timpurie (de toamna) si de ploaia târzie (de primavara). Cartea lui Ioel compara revarsarea Spiritului Sfânt asupra poporului lui Dumnezeu cu aceste binecuvântari naturale ale cerului (Ioel2:23.28, Fapte2:38.39, 3:19.26, Iacov 5:7-8, Os 6:2, îs 32:15, 44:3-6). Iisus a aratat ca timpul secerisului este conditionat de coacerea (albirea) holdelor de grâu. Acest adevar profund arata ca nu se poate grabi altfel venirea lui Iisus decât prin primirea Spiritului Sfânt care ne face desavârsiti, dupa chipul lui Iisus. Evanghelizarea întregii planete este doar aspectul exterior si secundar al evanghelizarii întregii inimi.
Când caracterul lui Iisus va fi reflectat deplin în poporul Lui, atunci El va veni sa-i ia la Sine.
       Secerisul este momentul în care Iisus, venit pe nori, trimite pe îngerii Lui sa-i adune pe credinciosi. Cei mai multi vor fi adusi la viata din morminte. Dar supravietuitorii plagilor, cei sigilati, vor fi glorificati si translati fara sa vada moartea. (1 Tes 4:13-18). Toti mântuitii vor alcatui un singur popor si toti vor fi sfinti (Rom 11:16) dar cei 144.000 (cei gasiti în viata, cei de la sfârsitul istoriei, din ceasul al unsprezecelea) vor fi cei dintâi. Ei sunt cele mai alese roade ale secerisului. Ei sunt partea închinata lui Dumnezeu într-un sens special. Desi termenul — aparhe din v. 4 înseamna pârga, primul rod, el nu are întotdeauna un sens cronologic. Credinciosii de pe pamânt sunt o pârga a fapturilor lui Dumnezeu (Iac 1:18). Marele lexicon grec-englez al lui Walter Bauer spune: „
aici, ca si în Apoc 14:4, accentul este pus mai putin asupra secventei cronologice si mai mult asupra calitatii.
       Strugurii viei pamântului sunt copti (v. 17-18). Aceasta este recolta celor pierduti, a celor ce mai sunt gasiti în viata, dupa primele sase plagi, dintre închinatorii fiarei. Acestia sunt gasiti la venirea lui Iisus ca facând razboi împotriva Sa (Iod 3:12-17). Este interesant de observat ca, în timp ce secerisul celor drepti este

adunat de catre Christos, recolta celorlalti nu este adunata de El; un înger este pus sa-i adune pentru distrugere (comp. cu Mat 13:39-43). Este evident ca imaginea celor doua recolte este întemeiata si pe parabola grâului si neghinei. Aici însa, în loc de neghina, cei rai sunt simbolizati prin strugurii viei. Îngerul focului este cel ce transmite porunca acestei recoltari, ceea ce indica mânia divina, focul jertfei care a fost dispretuita (comp cu cap. 8:5). 2 Petru 3:10, Apoc 19:20. Asemenea grâului, strugurii pamântului sunt culesi numai atunci când sunt copti. Binele si raul se coc în acelasi timp pe pamânt (Deut 32:32-34, Iod 3:13. 19.21, vezi si Gen 15:16, Apoc 13:15, 16:16, Dan 12:17 u.p).
         S-ar cere un studiu mai profund al relatiei dintre cei trei îngeri din v.6-12 si cei trei din v.15-19. Toti striga cu glas tare. Toti ies din Sanctuarul ceresc (v. 15) , în ambele cazuri se spune „
a sosit ceasul” (v.7.15). În ambele cazuri, primul înger aduce o judecata pozitiva iar al treilea o judecata negativa (comp.7.9-11 cu 15.19). Ambele lucrari, evanghelizarea si sfârsitul lumii, sunt comparate cu secerisul în Biblie (Ioan 4:35,Mat 9:36-38, Mat 13:40) . Exista aici o corespondenta intentionata, între avertizare si pedeapsa.
       Teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu (v. 19-20) nu trebuie cautat prin Orientul Apropiat sau în alta zona geografica. Asemenea altarului de jertfa din cap.6, el ocupa toata suprafata terestra. Imaginea are în spate metafore din VT (Is 63:1-6, Plâng 1:15, Iod 3:13) si descrie în alte cuvinte ceea ce în cap. 16 apare ca fiind mânia lui Dumnezeu neamestecata cu har. Dupa cum Iisus a suferit afara din cetate, ca un facator de rele (Ev 13:11-13), tot asa vor suferi despartiti de Dumnezeu si lipsiti de cetatenia Noului Ierusalim, cei ce au preferat vinul Babilonului. Imaginea calcarii în teasc reproduce procedeul primitiv în care strugurii erau realmente calcati în picioare, pentru recoltarea mustului.
       Aici imaginea este de o mare duritate, descriind o scena în care sângele se compara cu mustul rosu curgând din teasc ca un râu adânc de un metru si lung de 3000 de km (1 st = 185m). Este zadarnic sa cautam o împlinire literala într-un razboi viitor în Orientul Apropiat. Cifra de 16.000 de stadii este, mai degraba, un numar simbolic, ca si celelalte numere apocaliptice. Dupa cum 12 este numarul lui Israel si 144.000 (12 X 12 X 1000) accentueaza aceasta idee, tot astfel 4 este numarul universalului, numarul lumii (cele „
patru colturi” ale lumii). Iar 16.000 de stadii nu sunt altceva decât 4x4x1000, subliniind o distrugere catastrofala a tuturor locuitorilor pamantului. Imaginea sângelui curgând ca un râu trezeste o mila adânca pentru aceasta omenire nenorocita. Ea a ajuns jucaria diavolului prin intermediul acelora care au pus monopol pe cheile împaratiei cerului; ei nu intra, nici nu lasa pe altii sa intre (Lc 11:52)..
       Expresia „
sânge pâna la zabalele cailor” este o hiperbola întâlnita si în apocriful „cartii lui Enoh”. Vezi si Ez 32:6, Ioel 3:18. Mentionarea cailor sugereaza razboi. Locuitorii lumii sunt surprinsi într-un conflict cu Christos, Creatorul si Mântuitorul, Suveranul legitim al lumii întregi (cap. 19:18-19).
       Urmatoarele sectiuni vor descrie mai detaliat modul în care vor fi pedepsiti închinatorii fiarei si diferitele sectoare ale Babilonului apocaliptic.

Marea controversa. Conflictul final si victoria bisericii (Cap. 12-14)