22:1 Si mi-a aratat un rîu cu apa vietii, limpede ca cristalul, care iesea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului.
2 In mijlocul pietii cetatii, si pe cele doua maluri ale rîului, era pomul vietii, rodind douasprezece feluri de rod, si dînd rod în fiecare luna; si frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4 Ei vor vedea fa a Lui, si Numele Lui va fi pe fruntile lor.
5 Acolo nu va mai fi noapte. si nu vor mai avea trebuinta nici de lampa, nici de lumina soarelui, pentruca Domnul Dumnezeu îi va lumina. si vor împarati în vecii vecilor.
6 si îngerul mi-a zis: ,,Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare si adevarate. si Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Sau sa arate robilor Sai lucrurile, cari au sa se întîmple în curînd. –
7 si iata, Eu vin curînd! -Ferice de cel ce pazeste cuvintele proorociei din cartea aceasta!„
8 Eu, Ioan, am auzit si am vazut lucrurile acestea. si dupa ce le-am auzit si le-am vazut, m’am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arata, ca sa ma închin lui.
9 Dar el mi-a zis: ,,Fereste-te sa faci una ca aceasta! Eu sînt un împreuna slujitor cu tine, si cu fratii tai, proorocii, si cu cei ce pazesc cuvintele din cartea aceasta. ‘nchina-te lui Dumnezeu.„
10 Apoi mi-a zis: ,,Sa nu pecetluiesti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Caci vremea este aproape.
11 Cine este nedrept, sa fie nedrept si mai departe; cine este întinat, sa se întineze si mai departe; cine este fara prihana sa traiasca si mai departe fara prihana. si cine este sfînt, sa se sfinteasca si mai departe!






12 Iata, Eu vin curînd; si rasplata Mea este cu Mine, ca sa dau fiecaruia dupa fapta lui.
13 Eu sînt Alfa si Omega, Cel dintîi si Cel de pe urma, Inceputul si Sfîrsitul.
14 Ferice de cei ce îsi spala hainele, ca sa aiba drept la pomul vietii, si sa intre pe porti în cetate!
15 Afara sînt cînii, vrajitorii, curvarii, ucigasii, închinatorii la idoli, si oricine iubeste minciuna si traieste în minciuna!
16 Eu, Iisus, am trimes pe îngerul Meu sa va adevereasca aceste lucruri pentru Biserici. Eu sînt Radacina si Samînta lui David, Luceafarul stralucitor de dimineata.
17 si Duhul si Mireasa zic: ,,Vino!„ si cine aude, sa zica: ,,Vino!„ si celuice îi este sete, sa vina; cine vrea, sa ia apa vietii fara plata!
18 Marturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta ca, daca va adauga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adauga urgiile scrise în cartea aceasta.
19 si daca scoate cineva ceva din cuvintele cartii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vietii si din cetatea sfînta, scrise în cartea aceasta.„
20 Cel ce adevereste aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curînd.„ Amin! Vino, Doamne Iisuse!
21 Harul Domnului Iisus Christos sa fie cu voi cu toti! Amin.

Capitolul 22