21:1 Apoi am vazut un cer nou si un pamînt nou; pentruca cerul dintîi si pamîntul dintîi pierisera, si marea nu mai era.
2 si eu am vazut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfînta, noul Ierusalim, gatita ca o mireasa împodobita pentru barbatul ei.
3 si am auzit un glas tare, care iesea din scaunul de domnie, si zicea: ,,Iata cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, si ei vor fi poporul Lui, si Dumnezeu însus va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4 El va sterge orice lacrima din ochii lor. si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici tipat, nici durere, pentruca lucrurile dintîi au trecut.„
5 Celce sedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iata, Eu fac toate lucrurile noi.„ si a adaugat: ,,Scrie, fiindca aceste cuvinte sînt vrednice de crezut si adevarate.„
6 Apoi mi-a zis: ,,S’a ispravit! Eu sînt Alfa si Omega, Inceputul si Sfîrsitul. Celui ce îi este sete, îi voi da sa bea fara plata din izvorul apei vietii.
7 Cel ce va birui, va mosteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, si el va fi fiul Meu.
8 Dar cît despre fricosi, necredinciosi, scîrbosi, ucigasi, curvari, vrajitori, închinatorii la idoli, si toti mincinosii, partea lor este în iazul, care arde cu foc si cu pucioasa, adica moartea a doua.„
9 Apoi unul din cei sapte îngeri, cari tineau cele sapte potire, pline cu cele din urma sapte urgii, a venit si a vorbit cu mine, si mi-a zis: ,,Vino sa- i arat mireasa, nevasta Mielului!„
10 si m’a dus, în Duhul, pe un munte mare si înalt. si mi-a aratat cetatea sfînta, Ierusalimul, care se pogora din cer dela Dumnezeu,
11 avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatra prea scumpa, ca o piatra de iaspis, stravezie ca cristalul.
12 Era înconjurata cu un zid mare si înalt. Avea douasprezece porti, si la porti, doisprezece îngeri. si pe ele erau scrise niste nume: numele celor douasprezece semintii ale fiilor lui Israel.
13 Spre rasarit erau trei porti; spre miazanoapte, trei porti; spre miazazi, trei porti; si spre apus trei porti.
14 Zidul cetatii avea douasprezece temelii, si pe ele erau cele douasprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.


15 Ingerul, care vorbea cu mine, avea ca masuratoare o trestie de aur, ca sa masoare cetatea, portile si zidul ei.
16 Cetatea era în patru colturi, si lungimea ei era cît largimea. A masurat cetatea cu trestia, si a gasit aproape douasprezece mii de prajini. Lungimea, largimea si înalimea erau deopotriva.
17 I-a masurat si zidul, si-a gasit o suta patruzeci si patru de coti, dupa masura oamenilor, caci cu masura aceasta masura îngerul.
18 Zidul era zidit de iaspis, si cetatea era de aur curat, ca sticla curata.
19 Temeliile zidului cetatii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintîi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd;
20 a cincea de sardonix: a sasea, de sardiu; a saptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douasprezecea, de ametist.
21 Cele douasprezece porti erau douasprezece margaritare. Fiecare poarta era dintr’un singur margaritar. Ulita cetatii era de aur curat, ca sticla stravezie.
22 In cetate n’am vazut niciun Templu; pentruca Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca si Mielul, sînt Templul ei.
23 Cetatea n’are trebuin a nici de soare, nici de luna, ca s’o lumineze; caci o lumineaza slava lui Dumnezeu, si faclia ei este Mielul.
24 Neamurile vor umbla în lumina ei, si împaratii pamîntului îsi vor aduce slava si cinstea lor în ea.
25 Portile ei nu se vor închide ziua, fiindca în ea nu va mai fi noapte.
26 In ea vor aduce slava si cinstea Neamurilor.
27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care traieste în spurcaciune si în minciuna; ci numai cei scrisi în cartea vietii Mielului.

Capitolul 21