20:1 Apoi am vazut pogorîndu-se din cer un înger, care tinea în mîna cheia Adîncului si un lant mare.
2 El a pus mîna pe balaur, pe sarpele cel vechi, care este Diavolul si Satana, si l-a legat pentru o mie de ani.
3 L-a aruncat în Adînc, l-a închis acolo, si a pecetluit intrarea deasupra lui, ca sa nu mai însele Neamurile, pîna se vor împlini cei o mie de ani. Dupa aceea, trebuie sa fie deslegat pentru putina vreme.
4 si am vazut niste scaune de domnie; si celorce au sezut pe ele, li s’a dat judecata. Si am vazut sufletele celorce li se taiase capul din pricina marturiei lui Iisus si din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu, si ale celorce nu se închinasera fiarei si icoanei ei, si nu primisera semnul ei pe frunte si pe mîna. Ei au înviat, si au împaratit cu Christos o mie de ani.
5 Ceilalti morti n’au înviat pîna nu s’au sfîrsit cei o mie de ani. Aceasta este întîia înviere.
6 Fericiti si sfinti sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n’are nicio putere; ci vor fi preoti ai lui Dumnezeu si ai lui Christos, si vor împarati cu El o mie de ani.
7 Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat;
8 si va iesi din temnita lui, ca sa însele Neamurile, cari sînt în cele patru colturi ale pamîntului, pe Gog si pe Magog, ca sa-i adune pentru razboi. Numarul lor va fi ca nisipul marii.


9 si ei s’au suit pe fata pamîntului, si au înconjurat tabara sfintilor si cetatea prea iubita. Dar din cer s’a pogorît un foc care i-a mistuit.
10 si diavolul, care-i însela, a fost aruncat în iazul de foc si de pucioasa, unde este fiara si proorocul mincinos. si vor fi munciti zi si noapte în vecii vecilor.
11 Apoi am vazut un scaun de domnie mare si alb, si pe Celce sedea pe el. Pamîntul si cerul au fugit dinaintea Lui, si nu s’a mai gasit loc pentru ele.
12 si am vazut pe morti, mari si mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Niste carti au fost deschise. si a fost deschisa o alta carte, care este cartea vietii. si mortii au fost judecati dupa faptele lor, dupa cele ce erau scrise în cartile acelea.
13 Marea a dat înapoi pe mortii cari erau în ea; Moartea si Locuinta mortilor au dat înapoi pe mortii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat dupa faptele lui.
14 si Moartea si Locuinta mortilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15 Oricine n’a fost gasit scris în cartea vietii, a fost aruncat în iazul de foc.

Capitolul 20