19:1 Dupa aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloata multa, care zicea: ,,Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mîntuirea, slava, cinstea si puterea!
2 Pentruca judecatile Lui sînt adevarate si drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pamîntul cu curvia ei, si a razbunat sîngele robilor Sai, din mîna ei.„
3 si au zis a doua oara: ,,Aliluia!.. Fumul ei se ridica în sus în vecii vecilor!„
4 si cei douazeci si patru de batrîni si cele patru fapturi vii s’au aruncat la pamînt si s’au închinat lui Dumnezeu, care sedea pe scaunul de domnie. si au zis: ,,Amin! Aliluia!„
5 si din scaunul de domnie a iesit un glas, care zicea: ,,Laudati pe Dumnezeul nostru, toti robii Lui, voi cari va temeti de El, mici si mari!„
6 si am auzit, ca un glas de gloata multa, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: ,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început sa împarateasca.
7 Sa ne bucuram, sa ne veselim, si sa-I dam slava! Caci a venit nunta Mielului; sotia Lui s’a pregatit,
8 si i s’a dat sa se îmbrace cu in subtire, stralucitor, si curat.„ -(Inul subtire sînt faptele neprihanite ale sfintilor.)
9 Apoi mi-a zis: ,,Scrie: Ferice de cei chemati la ospatul nuntii Mielului!„ Apoi mi-a zis: ,,Acestea sînt adevaratele cuvinte ale lui Dumnezeu!„
10 si m’am aruncat la picioarele lui ca sa ma închin lui Dar el mi-a zis: ,,Fereste-te sa faci una ca aceasta! Eu sînt un împreuna slujitor cu tine si cu fratii tai, cari pastreaza marturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închina-te! (Caci marturia lui Iisus este duhul proorociei.„)
11 Apoi am vazut cerul deschis, si iata ca s’a aratat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheama ,,Cel credincios„ si ,,Cel adevarat„, si El judeca si Se lupta cu dreptate.


12 Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împaratesti, si purta un nume scris, pe care nimeni nu-l stie, decît numai El singur.
13 Era îmbracat cu o haina muiata în sînge. Numele Lui este: ,,Cuvîntul lui Dumnezeu.„
14 Ostile din cer Îl urmau calari pe cai albi, îmbracate cu in subtire, alb si curat.
15 Din gura Lui iesea o sabie ascutita, ca sa loveasca Neamurile cu ea, pe cari le va cîrmui cu un toiag de fer. si va calca cu picioarele teascul vinului mîniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.
16 Pe haina si pe coapsa avea scris numele acesta: ,,Imparatul împaratilor si Domnul domnilor.„
17 Apoi am vazut un înger, care statea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, si a zis tuturor pasarilor, cari sburau prin mijlocul cerului: ,,Veniti, adunati-va la ospatul cel mare al lui Dumnezeu,
18 ca sa mîncati carnea împaratilor, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor si a calaretilor, si carnea a tot felul de oameni, slobozi si robi, mici si mari!„
19 si am vazut fiara si pe împaratii pamîntului si ostile lor, adunate ca sa faca razboi cu Cel ce sedea calare pe cal si cu oastea Lui.
20 si fiara a fost prinsa. si împreuna cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care facuse înaintea ei semnele, cu cari amagise pe cei ce primisera semnul fiarei, si se închinasera icoanei ei. Amîndoi acestia au fost aruncati de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasa.
21 Iar ceilalti au fost ucisi cu sabia, care iesea din gura Celui ce sedea calare pe cal. si toate pasarile s’au saturat din carnea lor.

Capitolul 19