17:1 Apoi unul din cei sapte îngeri, cari tineau cele sapte potire, a venit de a vorbit cu mine, si mi-a zis: ,,Vino sa- i arat judecata curvei celei mari, care sade pe ape mari.
2 Cu ea au curvit împaratii pamîntului; si locuitorii pamîntului s’au îmbatat de vinul curviei ei!„
3 si m’a dus, în Duhul, într’o pustie. si am vazut o femeie, sezînd pe o fiara de coloare stacojie, plina cu nume de hula, si avea sapte capete si zece coarne.
4 Femeia aceasta era îmbracata cu purpura si stacojiu; era împodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare. tinea în mîna un potir de aur, plin de spurcaciuni si de necuratiile curviei ei.
5 Pe frunte purta scris un nume, o taina: ,,Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor pamîntului.„
6 si am vazut pe femeia aceasta, îmbatata de sîngele sfintilor si de sîngele mucenicilor lui Iisus. Cînd am vazut-o, m’am mirat minune mare.
7 si îngerul mi-a zis: ,,De ce te miri?„ Iti voi spune taina acestei femei si a fiarei care o poarta, si care are cele sapte capete si cele zece coarne.
8 Fiara, pe care ai vazut-o, era, si nu mai este. Ea are sa se ridice din Adînc, si are sa se duca la perzare. si locuitorii pamîntului, ale caror nume n’au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vie ii, se vor mira cînd vor vedea ca fiara era, nu mai este, si va veni. –
9 Aici este mintea plina de în elepciune. -Cele sapte capete sînt sapte munti, pe cari sade femeia.


10 Sînt si sapte împarati: cinci au cazut, unul este, celalt n’a venit înca, si cînd va veni, el va ramînea putina vreme.
11 si fiara, care era, si nu mai este, ea însas este al optulea împarat: este din numarul celor sapte, si merge la perzare.
12 Cele zece coarne, pe cari le-ai vazut, sînt zece împarati, cari n’au primit înca împaratia, ci vor primi putere împarateasca timp de un ceas împreuna cu fiara.
13 Toti au acelas gînd, si dau fiarei puterea si stapînirea lor.
14 Ei se vor razboi cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentruca El este Domnul domnilor si Imparatul împaratilor. Si cei chemati, alesi si credinciosi, cari sînt cu El, de asemenea îi vor birui.
15 Apoi mi-a zis: ,,Apele, pe cari le-ai vazut, pe cari sade curva, sînt noroade, gloate, neamuri si limbi.
16 Cele zece coarne, pe cari le-ai vazut, si fiara, vor urî pe curva, o vor pustii, si o vor lasa goala. Carnea i-o vor mînca, si o vor arde cu foc.
17 Caci Dumnezeu le-a pus în inima sa-I aduca la îndeplinire planul Lui: sa se învoiasca pe deplin si sa dea fiarei stapînirea lor împarateasca, pîna se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu.
18 si femeia, pe care ai vazut-o, este cetatea cea mare, care are stapînire peste împaratii pamîntului.„

Capitolul 17