1 In anul dintîi al lui Dariu, Medul, eram si eu la el, ca sa-l ajut si sa-l sprijinesc.
2 Acum, îti voi face cunoscut adevarul: Iata ca vor mai fi înca trei împarati în Persia. Cel de al patrulea va strînge mai multa bogatie decît toti ceilalti; si cînd se va simti puternic prin bogatiile lui, va rascula totul împotriva împaratiei Greciei.
3 Dar se va ridica un împarat viteaz, care va stapîni cu o mare putere, si va face ce va voi.
4 Si cum se va întari, asa se va si sfarîma împaratia lui, si va fi împartita în cele patru vînturi ale cerurilor, dar nu între urmasii lui, si nici nu va fi tot atît de puternica pe cît era supt el, caci va fi facuta bucatele, si va trece la altii afara de acestia.
5 Imparatul dela miaza zi va ajunge tare. Dar unul din mai marii lui va fi si mai tare decît el, si va domni întemeind o mare împaratie.
6 Dupa cîtiva ani, se vor uni, si fata împaratului dela miaza zi va veni ca nevasta la împaratul dela miaza noapte, ca sa faca o învoiala. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nici o putere, si nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea tine pept, ci ea va fi data la moarte împreuna cu alaiul ei, cu tatal ei si cu cel ce s’a legat cu ea.
7 In vremea aceea însa se va ridica în locul ei un lastar din aceeas radacina cu ea, si va veni împotriva ostirii Siriei, da, va intra în cetatuia împaratului dela miaza noapte, va face ce va voi cu ea, si va fi biruitor.
8 Va ridica si va stramuta în Egipt, odata cu prinsii de razboi, chiar si pe dumnezeii si chipurile lor turnate, împreuna cu vasele lor scumpe de argint si de aur. Apoi va lasa cîtiva ani în pace pe împaratul dela miaza noapte.
9 Acesta va porni împotriva împaratiei împaratului dela miaza zi, dar se va întoarce iaras în tara sa.
10 Totus, fiii sai vor începe iaras razboiul, si vor strînge o mare multime de osti, care va înainta, se va revarsa ca un rîu, care iese din matca, si-l vor împinge iaras înapoi pîna la cetatuie.
11 Imparatul dela miaza-zi, mîniat de aceasta, va iesi si se va lupta cu împaratul dela miaza-noapte; va ridica o mare ostire, dar ostile împaratului dela miaza-noapte vor fi date în mînile lui si nimicite.
12 Atunci inima împaratului se va îngîmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui.
13 Caci împaratul dela miaza-noapte se va întoarce si va strînge o ostire mai mare de cît cea dintîi; si dupa cîtava vreme, dupa cîtiva ani, va porni în fruntea unei mari ostiri bine înarmate.
14 In vremea aceea, se vor ridica multi împotriva împaratului dela miaza-zi, si o ceata de derbedei din poporul tau se vor rascula, ca sa împlineasca vedenia; dar vor cadea.
15 Imparatul dela miaza-noapte va înainta, va ridica întarituri, si va pune mîna pe cetatile întarite. Ostile dela miaza-zi, nici chiar floarea oamenilor împaratului, nu vor putea sa tina piept, nu vor avea putere sa se împotriveasca.
16 Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi, si nimeni nu i se va împotrivi; el se va opri în tara minunata, nimicind cu desavîrsire tot ce-i va cadea în mîna.
17 Isi va pune de gînd sa ia în stapînire toata împaratia lui, si, facîndu-se ca are gînduri curate cu el, îi va da pe fiica-sa de nevasta, cu gînd sa-l piarda; dar lucrul acesta nu se va întîmpla, si nu-i va izbîndi.
18 Apoi îsi va întoarce privirile înspre ostroave, si va lua pe multe din ele; dar o capetenie va pune capat rusinii pe care voia el sa i-o aduca, si o va întoarce asupra lui.
19 Apoi se va îndrepta spre cetatuile tarii lui; dar se va poticni, va cadea, si nu-l vor mai gasi.
20 Cel ce-i va lua locul, va aduce un asupritor, în cea mai frumoasa parte a împaratiei; dar în cîteva zile va fi zdrobit, si anume nu prin mînie, nici prin razboi.
21 In locul lui se va ridica un om dispretuit, fara sa aiba putere împarateasca; dar se va ridica deodata, si va pune mîna pe împaratie prin uneltire.
22 ,,Ostile se vor revarsa ca un rîu înaintea lui dar vor fi nimicite, împreuna cu o capetenie a legamîntului.


 23 Dupa ce se vor uni cu el, el va întrebuinta o viclenie; va porni, si va birui cu putina lume.
24 Va intra, pe neasteptate, în locurile cele mai roditoare ale tinutului; va face ce nu facusera nici parintii lui, nici parintii parintilor lui: va împarti prada, jafurile si bogatiile; va urzi la planuri împotriva cetatuilor, si aceasta va tinea o vreme.
25 Apoi, va porni în fruntea unei mari ostiri, cu puterea si mînia lui, împotriva împaratului dela miazazi. Si împaratul dela miazazi se va prinde la razboi cu o oaste mare si foarte puternica; dar nu va putea sa tina piept, caci se vor urzi planuri rele împotriva lui.
26 Ceice vor mînca bucate dela masa lui îi vor aduce pieirea; ostile lui se vor împrastia ca un rîu, si mortii vor cadea în mare numar.
27 Cei doi împarati nu vor cauta decît sa-si faca rau unul altuia, vor sta la aceeas masa si vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, caci sfîrsitul nu va veni decît la vremea hotarîta.
28 Cînd se va întorce în tara lui cu mari bogatii, în inima lui va fi vrajmas legamîntului sfînt, va lucra împotriva lui, si apoi se va întoarce în tara lui.
29 La o vreme hotarîta, va porni din nou împotriva împaratului de miaza-zi; dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte
30 Ci niste corabii din Chitim vor înainta împotriva lui; iar el, desnadajduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mînios împotriva legamîntului sfînt, nu va sta cu mînile în sîn; ci, la întoarcere, se va întelege cu ceice vor parasi legamîntul sfînt.
31 Niste osti trimese de el, vor veni si vor spurca sfîntul Locas, cetatuia, vor face sa înceteze jertfa necurmata, si vor aseza urîciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingusiri pe ceice rup legamîntul.
32 Dar aceia din popor, cari vor cunoaste pe Dumnezeul lor, vor ramînea tari, si vor face mari ispravi.
33 Inteleptii poporului vor învata pe multi. Unii vor cadea, pentru o vreme, loviti de sabie si de flacara, de robie si de jaf.
34 Cînd vor cadea, vor fi ajutati putin, si multi se vor uni cu ei din fatarnicie.
35 Chiar si din cei în elepti, multi vor cadea, ca sa fie încercati, curatiti si albiti, pîna la vremea sfîrsitului, caci sfîrsitul nu va fi decît la vremea hotarîta.
36 Imparatul va face ce va voi; se va înalta, se va slavi mai pe sus de toti dumnezeii, si va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor; si va propasi pîna va trece mînia, caci ce este hotarît se va împlini.
37 Nu va tinea seama nici de dumnezeii parintilor sai, nici de dorinta femeilor; cu un cuvînt, nu va tinea seama de niciun dumnezeu, ci se va slavi pe sine mai pe sus de toti.
38 In schimb, va cinsti pe dumnezeul cetatuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunosteau parintii sai, îi va aduce cinste cu aur si argint, cu pietre scumpe si lucruri de pret .
39 Cu ajutorul acestui dumnezeu strain va lucra împotriva locurilor întarite; cui îl va recunoaste, îi va da mare cinste, îl va face sa domneasca peste multi, si le va împarti mosii ca rasplata.
40 La vremea sfîrsitului, împaratul dela miazazi se va împunge cu el. Si împaratul dela miazanoapte se va napusti ca o furtuna peste el, cu cara si calareti…, si cu multe corabii; va înainta asupra arilor lui, se va revarsa ca un rîu si le va îneca.
41 Va intra si în tara cea minunata, si zeci de mii vor cadea. Dar Edomul, Moabul, si fruntasii copiilor lui Amon vor scapa din mîna lui.
42 ‘si va întinde mîna peste felurite tari, si nici tara Egiptului nu va scapa.
43 Ci se va face stapîn pe vistieriile de aur si de argint, si pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii si Etiopienii vor veni în alai dupa el.
44 Dar niste zvonuri, venite dela rasarit si dela miazanoapte, îl vor înspaimînta, si atunci va porni cu o mare mînie, ca sa prapadeasca si sa nimiceasca cu desavîrsire pe multi.
45 Isi va întinde corturile palatului sau între mare si muntele cel slavit si sfînt. Apoi îsi va ajunge sfîrsitul, si nimeni nu-i va fi într’ajutor.

Daniel 11