8:1 Cînd a rupt Mielul pecetea a saptea, s’a facut în cer o tacere de aproape o jumatate de ceas.
2 si am vazut pe cei sapte îngeri, cari stau înaintea lui Dumnezeu; si li s’au dat sapte trîmbite.
3 Apoi a venit un alt înger, care s’a oprit în fata altarului, cu o cadelnita de aur. I s’a dat tamîie multa, ca s’o aduca, împreuna cu rugaciunile tuturor sfintilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.
4 Fumul de tamîie s’a ridicat din mîna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreuna cu rugaciunile sfintilor.
5 Apoi îngerul a luat cadelnita, a umplut-o din focul de pe altar, si l-a aruncat pe pamînt. si s’au stîrnit tunete, glasuri, fulgere si un cutremur de pamînt.
6 si cei sapte îngeri, cari aveau cele sapte trîmbite, s’au pregatit sa sune din ele.
7 Ingerul dintîi a sunat din trîmbita. si a venit grindina si foc amestecat cu sînge, cari au fost aruncate pe pamînt: si a treia parte a pamîntului a fost ars, si a treia parte din copaci au fost arsi, si toata iarba verde a fost arsa.


8 Al doilea înger a sunat din trîmbita. si ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; si a treia parte din mare s’a facut sînge;
9 si a treia parte din fapturile, cari erau în mare si aveau viata, au murit; si a treia parte din corabii au pierit.
10 Al treilea înger a sunat din trîmbita. si a cazut din cer o stea mare, care ardea ca o faclie; a cazut peste a treia parte din rîuri si peste izvoarele apelor.
11 Steaua se chema ,,Pelin„; si a treia parte din ape s’au prefacut în pelin. si multi oameni au murit din pricina apelor, pentruca fusesera facute amare.
12 Al patrulea înger a sunat din trîmbita. si a fost lovita a treia parte din soare, si a treia parte din luna, si a treia parte din stele, pentruca a treia parte din ele sa fie întunecata, ziua sa-si piarda a treia parte din lumina ei, si noaptea de asemenea.
13 M’am uitat, si am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, si zicea cu glas tare: ,,Vai, vai, vai de locuitorii pamîntului, din pricina celorlalte sunete de trîmbi a ale celor trei îngeri, cari au sa mai sune.„

Capitolul 8