15:1 Apoi am vazut în cer un alt semn mare si minunat: sapte îngeri, cari aveau sapte urgii, cele din urma, caci cu ele s’a ispravit mînia lui Dumnezeu.
2 si am vazut ca o mare de sticla amestecata cu foc; si pe marea de sticla, cu alautele lui Dumnezeu în mîna, stateau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, si ai numarului numelui ei.
3 Ei cîntau cîntarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, si cîntarea Mielului. si ziceau: ,,Mari si minunate sînt lucrarile tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte si adevarate sînt caile Tale, Imparate al Neamurilor!
4 Cine nu se va teme, Doamne, si cine nu va slavi Numele Tau? Caci numai Tu esti Sfînt, si toate Neamurile vor veni si se vor închina înaintea Ta, pentruca judecatile Tale au fost aratate!„


5 Dupa aceea, am vazut deschizîndu-se în cer Templul cortului marturiei.
6 si din Templu au iesit cei sapte îngeri, cari tineau cele sapte urgii. Erau îmbracati în in curat, stralucitor, si erau încinsi împrejurul pieptului cu brîie de aur.
7 si una din cele patru fapturi vii a dat celor sapte îngeri sapte potire de aur, pline de mînia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor.
8 si Templul s’a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu si a puterii Lui. si nimeni nu putea sa intre în Templu, pîna se vor sfîrsi cele sapte urgii ale celor sapte îngeri.


Capitolul 15