13:1 Apoi am statut pe nisipul marii. si am vazut ridicîndu-se din mare o fiara cu zece coarne si sapte capete; pe coarne avea zece cununi împaratesti, si pe capete avea nume de hula.
2 Fiara, pe care am vazut-o, semana cu un leopard; avea labe ca de urs, si gura ca o gura de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o stapînire mare.
3 Unul din capetele ei parea ranit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecata. si tot pamîntul se mira dupa fiara.
4 si au început sa se închine balaurului, pentruca daduse puterea lui fiarei. si au început sa se închine fiarei, zicînd: ,,Cine se poate asemana cu fiara, si cine se poate lupta cu ea?„
5 I s’a dat o gura, care rostea vorbe mari si hule. si i s’a dat putere sa lucreze patruzeci si doua de luni.
6 Ea si-a deschis gura, si a început sa rosteasca hule împotriva lui Dumnezeu, sa-I huleasca Numele, cortul si pe ceice locuiesc în cer.
7 I s’a dat sa faca razboi cu sfintii, si sa-i biruiasca. si i s’a dat stapînire peste orice semintie, peste orice norod, peste orice limba si peste orice neam.
8 si toti locuitorii pamîntului i se vor închina, toti aceia al caror nume n’a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vietii Mielului, care a fost jungheat.
9 Cine are urechi, sa auda!


10 Cine duce pe altii în robie, va merge si el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie sa fie ucis cu sabie. Aici este rabdarea si credinta sfintilor.
11 Apoi am vazut ridicîndu-se din pamînt o alta fiara, care avea doua coarne ca ale unui miel, si vorbea ca un balaur.
12 Ea lucra cu toata puterea fiarei dintîi înaintea ei; si facea ca pamîntul si locuitorii lui sa se închine fiarei dintîi, a carei rana de moarte fusese vindecata.
13 Savîrsea semne mari, pîna acolo ca facea chiar sa se pogoare foc din cer pe pamînt, în fata oamenilor.
14 si amagea pe locuitorii pamîntului prin semnele, pe cari i se daduse sa le faca în fata fiarei. Ea a zis locuitorilor pamîntului sa faca o icoana fiarei, care avea rana de sabie si traia.
15 I s’a dat putere sa dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei sa vorbeasca, si sa faca sa fie omorîti toti cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
16 si a facut ca toti: mici si mari, bogati si saraci, slobozi si robi, sa primeasca un semn pe mîna dreapta sau pe frunte,
17 si nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, fara sa aiba semnul acesta, adica numele fiarei, sau numarul numelui ei.
18 Aici e în elepciunea. Cine are pricepere, sa socoteasca numarul fiarei. Caci este un numar de om. si numarul ei este: sase sute sase zeci si sase.

Capitolul 13