11:1 Apoi mi s’a dat o trestie asemenea unei prajini, si mi s’a zis: ,,Scoala-te si masoara Templul lui Dumnezeu, altarul si pe cei ce se închina în el.
2 Dar curtea de afara a Templului lasa-o la o parte nemasurata; caci a fost data Neamurilor, cari vor calca în picioare sfînta cetate patruzeci si doua de luni.
3 Voi da celor doi marturi ai mei sa prooroceasca, îmbracati în saci, o mie doua sute sase zeci de zile.
4 Acestia sînt cei doi maslini si cele doua sfesnice, cari stau înaintea Domnului pamîntului.
5 Daca umbla cineva sa le faca rau, le iese din gura un foc, care mistuie pe vrajmasii lor; si daca vrea cineva sa le faca rau, trebuie sa piara în felul acesta.
6 Ei au putere sa închida cerul, ca sa nu cada ploaie în zilele proorociei lor; si au putere sa prefaca apele în sînge, si sa loveasca pamîntul cu orice fel de urgie, oridecîteori vor voi.
7 Cînd îsi vor ispravi marturisirea lor, fiara, care se ridica din Adînc, va face razboi cu ei, îi va birui si-i va omorî.
8 si trupurile lor moarte vor zacea în piata cetatii celei mari, care, în înteles duhovnicesc, se cheama ,,Sodoma„ si ,,Egipt„, unde a fost rastignit si Domnul lor.
9 si oameni din orice norod, din orice semintie, de orice limba si de orice neam, vor sta trei zile si jumatate, si vor privi trupurile lor moarte, si nu vor da voie ca trupurile lor moarte sa fie puse în mormînt.
10 si locuitorii de pe pamînt se vor bucura si se vor veseli de ei; si îsi vor trimete daruri unii altora, pentruca acesti doi prooroci chinuisera pe locuitorii pamîntului.


11 Dar dupa cele trei zile si jumatate, duhul de viata dela Dumnezeu a intrat în ei, si s’au ridicat în picioare, si o mare frica a apucat pe ceice i-au vazut.
12 si au auzit din cer un glas tare, care le zicea: ,,Suiti-va aici!„ si s’au suit într’un nor spre cer; iar vrajmasii lor i-au vazut.
13 In clipa aceea s’a facut un mare cutremur de pamînt, si s’a prabusit a zecea parte din cetate. sapte mii de oameni au fost ucisi în cutremurul acesta de pamînt. si cei ramasi, s’au îngrozit si au dat slava Dumnezeului cerului.
14 A doua nenorocire a trecut. Iata ca a treia nenorocire vine curînd.
15 Ingerul, al saptelea a sunat din trîmbita. si în cer s’au auzit glasuri puternice, cari ziceau: ,,Imparatia lumii a trecut în mînile Domnului nostru si ale Christosului Sau. si El va împarati în vecii vecilor.„
16 si cei douazeci si patru de batrîni, cari stateau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s’au aruncat cu fetele la pamînt, si s’au închinat lui Dumnezeu,
17 si au zis: ,,Îti multumim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care esti si care erai si care vii, ca ai pus mîna pe puterea Ta cea mare, si ai început sa împaratesti.
18 Neamurile se mîniasera, dar a venit mînia Ta; a venit vremea sa judeci pe cei morti, sa rasplatesti pe robii Tai prooroci, pe sfinti si pe cei ce se tem de Numele Tau, mici si mari, si sa prapadesti pe cei ce prapadesc pamîntul!„
19 si Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: si s’a vazut chivotul legamîntului Sau, în Templul Sau. si au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pamînt, si o grindina mare.Capitolul 11